מאמרים
גיוס עובדים
זכויות עובדים
חיפוש עבודה
חשיבה חיובית
יומנו של מובטל
יזמות
כספים ופיננסים
מבחן גרפולוגי
מנהיגות
מקום עבודה
ניהול עובדים
עבודה בחו"ל
קורות חיים
קריירה
ראיונות עבודה
תורה פרנסה ויהדות
פרסום
   ניהול בעתות משבר ומיתון כלכלי
לחץ להגדלה
לקחים מכישלונות ומתכונים לאי - כשלון. כשלים עסקיים אינם נובעים "יש מאין" והם כמעט תמיד עדויות לליקויים ניהוליים שמקורם בגורם האנושי.

מאת: ד"ר זכי שפר
פורסם: 08/06/07 01:38

ניהול בעתות משבר ומיתון כלכלי

 

ניהול בעתות משבר ומיתון כלכלי

 

לקחים מכישלונות ומתכונים לאי - כשלון

 

כשלים עסקיים אינם נובעים "יש מאין" והם כמעט תמיד עדויות לליקויים ניהוליים שמקורם בגורם האנושי.

 מטרתו של המאמר - הארת נקודות מפתח רלבנטיות ברמת הפירמה והארגון הבודד, בהיבטים של:

ניהול משברים ומניעתם

אופני ניהול במצבי דעיכה ארגונית מתמשכת

ומעבר לתפנית אסטרטגית

 

מאז שנות השבעים חלה עליה תלולה בהיקפי המשברים והכישלונות העסקיים ובעוצמתם. עובדה שחייבה גיבוש תיאוריות המסבירות את הסיבות לכישלון ועיצוב דפוסי ניהול המתאימים למניעה ויכולות בניהול משברים.

 

בימינו - כאשר חברה נקלעת למשבר, מצופה מהמנהל שלה שיוכל למנוע את המשבר או לכל הפחות, ינהל את המשבר בצורה אפקטיבית. פחות מצפים ממנו להצלחה עסקית קצרת טווח.

 

 

הפיגוע במגדלי התאומים (כמו גם משבר הנפט ב 1973), סימן תפנית משמעותית באופן בו נתפס תחום ניהול משברים...

ההלם, החרדות, הנזק ומגוון אירועי השרשרת בעקבות פעולת הטרור הם לא רק נחלתם של אותם ארגונים עסקיים שפעלו במגדלים, אלא של כל ארגון בכל מגזר וענף.

 

חוקרים בתחומי הניהול מאוחדים בדעה, שהדרך המומלצת למניעת משבר ארגוני, היא בביסוסה של תפיסה כוללת למניעת כישלונות המוטמעת באסטרטגיה הארגונית ומהווה חלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית, ומדגישים את העיקרים הבאים:

 

בקרה והפקת לקחים ארגונית מובנית בתרבות הארגונית.

 

הטמעת התפיסה שדווקא בשיא ההצלחה, מתחייבת בחינה מחודשת של האסטרטגיה העסקית ורענונה, בהתאם לנסיבות העסקיות המשתנות תדיר.

 

הקצאת משאבים לסריקה וניתוח סביבת המטרה, כולל הסביבה הפנימית, לזיהוי חולשות וחוזקות ("מדידות חום" תקופתיות, מחויבות ומוטיבציה של העובדים, הערכת הנהלה) והסביבה החיצונית סיכונים ואיומים ובמקביל הזדמנויות.

 

פיזור סיכונים - איזון בדגש על היחידות העסקיות השונות בפירמה.

 

דגש על אפקטיביות ארגונית (לשאול: "מה אנו עושים") והימנעות מדגש על יעילות בכל מחיר, תוך כדי שחיקת המשאבים הארגוניים. אפקטיביות מתבטאת בראיית הטווח הארוך, בחתירה להשגת תוצאות עסקיות וויתור על רווחים מהירים הגורמים לשחיקת מגוון היכולות הארגוניות (בעיקר יכולות מקצועיות הטמונות במועסקי ליבה).

 

ניסוח חזון ארגוני המהווה את ה"אני מאמין" של הפירמה ובו מגולמים היעדים האסטרטגיים ארוכי הטווח.

 

דגש על טיפוח משאבי האנוש בפירמה.

 

ביסוס מערך ניהול משברים  - מינוי אחראים בכירים, קיום סימולציות, חדר מצב, וכינון יכולות לתיקשור משברים פוטנציאליים.

 

 

מדוע מתרחשים כישלונות עסקיים?

מתוך מגוון הסיבות לכישלון חברות להלן הבולטות:

 

משבר של זהות: לפעמים מנהלים אינם מבינים את עיקרי העסק עליו הם מופקדים, אינם יודעים מהי מומחיות הליבה ואינם מודעים למטרות ארוכות טווח (אסטרטגיה) וקצרות טווח (טקטיקה ופעילות). או שאינם טורחים לעדכן אותן מטרות על פי חזון בהיר וגמיש.

מנהלים רבים אינם יודעים להבין את הסיבות העיקריות להצלחה ותולים אותה ביכולת שלהם ובמזל.

 

  "הגוונת יתר": בעקבות הצלחה, נוטים מנהלים רבים לאמץ אסטרטגיה של "הגוונה" לתחומים השונים מליבת העסק ומומחיותו.

 

  היעדר חזון מעודכן: קיומו של חזון אינו ערובה להצלחה. חזון, והאסטרטגיה הנובעת ממנו, חייבים לכלול תרחישים ודפוסי פעולה הולמים במצבים קיצוניים.

מנהלים צריכים לשאול את עצמם כל הזמן האם האסטרטגיה שלהם משקללת מצבים כדוגמת: שינויים טכנולוגיים מואצים, אסונות, מיתון כלכלי ועוד...

קוצר ראות ניהולי הביא חברות רבות למצב של "תקיעות" עם טכנולוגיות, תרבות ארגונית או דפוסי ניהול שהלמו את העבר, אך אינם תקפים  יותר.

כאמור: חזון ואסטרטגיה שהביאה להצלחה אינם ערובה לכך שהם ממשיכים להוות שיקוף של המצב הנוכחי. הצלחה רצופה גורמת, בדרך הטבע:  לשאננות, לתחושת "אני ואפסח עוד", לזלזול ביכולות המתחרים ועוד...

 

  היעדר שקיפות ניהולית-אסטרטגית וזניחת עקרונות של מוסר בעסקים: התמוטטת Enron סימל, יותר מכל, את הזיקה שבין הקפדה על מוסר  בעסקים לביצועים עסקיים.  בעידן של שקיפות ניהולית לא ניתן "לעבוד" על לקוחות, אלא לפרקי זמן קצרים. מחקרים רבים הוכיחו שחברות שאינן "הולכות על כל הקופה" בחתירה אחר רווחים -  מפיקות מכך תועלת כלכלית. למרות הויתור על רווח מהיר חברות אלו יוצרות  נכסים כלכליים ברי קיימא. ואחרות  - נפלו קורבן  להתנהגות עסקית בלתי אתית.

 

 

ניהול משברים

אין ארגון המסוגל למנוע את כל המשברים, אולם כל ארגון יכול להפחית במידה רבה את הסיכויים להתהוות אותם משברים ובעיקר למזער את נזקיהם של אלה שאירעו.

 

הדרך המומלצת לניהול משברים אפקטיבי הוא במניעתם.  החכמה היא לא להסתבך או לא להשתלב באירועים בעלי פוטנציאל הרסני.

 

אסטרטגיות לניהול משברים חייבות לכלול את העיקרים דלהלן:

הכנה יסודית למגוון רחב של משברים

התייחסות לכל שלבי המשבר

שיקלול של גורמים תרבותיים, אנושיים, ארגוניים וטכניים

שילוב מגוון בעלי עניין

 

תכנית משולבת לניהול משברים תשקף ארבעה משתנים בסיסיים:

1. טיפוסי משבר:

לאילו משברים צריך ארגונך להתכונן?

מהו היקף התכניות לניהול משברים בארגון?

לאלו משברים לא צריך להתארגן?

2. שלבים:

מהם שלבי הזמן המאפיינים כל משבר שהוא?

מהן הפעולות המפורטות בכל שלב?

מה יש לנהל בכל שלב של המשבר?

מהו דפוס התגובה: ריאקטיבי (התגוננות, הצטדקות, חיפוש אשמים) או פרואקטיבי  (מניעה, התקפה)?

3. מערכות:

איפיון הגורמים   למשבר וכיצד למנעם?

אילו משאבים ניתן לגייס לצורך ניהול גורמי המשבר: טכנולוגיים, גורמי אנוש, תרבות ארגונית, רגשות?

4. בעלי עניין:

מיהם בעלי העניין המשפיעים על ניהול המשברים?

מיהם בעלי העניין המושפעים?

כיצד ניתן לחזות דפוסי התנהגותם בשלבי המשבר?

 

 

לסיכום: משברים וכישלונות עסקיים ניתנים לייחוס לגורמים רבים ומגוונים. עם זאת הוכח, כי הגורם האנושי מהווה את הסיבה העיקרית למצבי משבר. פעמים רבות הרצון  הוא לחפש אשמים, כאשר האשמים הם למעשה אותם מחפשי האשמים.

 

מאת: ד"ר זכי שפר

(ד"ר זכי שפר מרצה בביה"ס  למוסמכים במינהל עסקים של אוניברסיטת תל אביב והמחלקה לניהול וכלכלה שלך האוניברסיטה הפתוחה.  

תקציר זה לקוח ממאמר שהתפרסם בניהול מגזין מנהלי ישראל יוני 2002)

 

   תגובות  (0) הוספת תגובה
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודי תעודה מטפלת פיתוח אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net