מאמרים
גיוס עובדים
זכויות עובדים
חיפוש עבודה
חשיבה חיובית
יומנו של מובטל
יזמות
כספים ופיננסים
מבחן גרפולוגי
מנהיגות
מקום עבודה
ניהול עובדים
עבודה בחו"ל
קורות חיים
קריירה
ראיונות עבודה
תורה פרנסה ויהדות
פרסום
   העסקה נכונה של בני נוער
לחץ להגדלה
בעל עסק, מחפש לגייס בני נוער לעזרה בבית העסק שלך? המשך וקרא את עיקרי הכללים לעניין העסקה נכונה של בני נוער. בני הנוער מעוניינים להרוויח כסף בחודשי הקיץ, הם בעלי מוטיבציה גבוהה וכח עזר משתלם. אנו המעסיקים צרכים לדעת את זכויותיהם...

מאת: משרד התמ"ת
פורסם: 01/07/08 15:46

     

לקראת החופש הגדול מפיץ משרד התמ"ת למעסיקים ולבני  הנוער  את עיקרי הכללים לעניין העסקה נכונה של בני נוער מעודכן גם שכר המינימום לבני נוער עובדים

 מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, מפיץ מידע וכללים בעניין העסקה נכונה של בני נוער. הקפדה על הכללים מחויבת במסגרת  שמירת החוק, תסייע למעסיקים ליהנות מעבודה מועילה ולבני הנוער העובדים – ליהנות מפרי עמלם.

 עוד פועל המינהל להסברת זכויות הנערים ע"י הפצת דפי מידע לנערים באמצעות שירות התעסוקה, קישורים לאתר האינטרנט  של משרד החינוך ושל בתי הספר התיכוניים.

 עיקרי הכללים לעניין העסקה נכונה של בני נוער:

1.      גיל העסקה

במהלך חופשת הקיץ אסור להעסיק בני נער מתחת לגיל 14. נער שמלאו לו 14 וטרם מלאו לו 15 ניתן להעסיק רק בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו. במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 15 ומעלה, ובלבד שלא חל עליהם חוק לימוד חובה.

בעבודות מסוכנות מסוימות, אין להעסיק בני נוער גם אם מלאו להם 15 שנה ולא חל עליהם חוק לימוד חובה.

לגבי העסקת בני נוער בהופעה ובפרסומת ישנם כללים מיוחדים, ובענין זה דורשת העסקת נער מתחת לגיל 15 קבלת היתר מיוחד ממשרד התמ"ת, וחלים כללים מיוחדים לעניין תנאי העסקה ושעות ההעסקה.

2.   פנקס עבודה                              

החוק מטיל על המעסיק לדרוש מבני הנוער להוציא פנקס עבודה, כתנאי להעסקתם. את הפנקס בני הנוער צריכים להוציא בלשכות שירות התעסוקה. עליהם להצטייד בתעודת זהות, אישור מרופא המשפחה ובשתי תמונות. הוצאת הפנקס  אינה כרוכה בתשלום. פנקס העבודה חייב להימצא במקום בו עובד הנער.

אישור רפואי מרופא כללי מהווה תנאי להעסקתו של נער.

בעבודות מסוימות יש לקבל אישור מיוחד של רופא תעסוקתי כתנאי להעסקתו של נער.

3.      שעות עבודה

מותר להעסיק בני נוער לכל היותר 8 שעות ביום, ולא יותר מ - 40 שעות בשבוע בסך הכל.

נערים בני  16 ומעלה, מותר להעסיקם עד 9 שעות ביום ובלבד  ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות שבועיות. (כלל זה לא יחול על בני נוער עובדים, אשר לגביהם נקבעו הוראות עם תנאים עדיפים, בהסכמים קיבוציים, וכן על עובדים בעלי מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות, המועסקים במפעלים מוגנים (מפעלים אשר אוצר המדינה משתתף באחזקתם)).

 העבדה בשעות נוספות אסורה.

אין להעסיק בני נוער במנוחה השבועית (ליהודי יום המנוחה השבועי הינו יום שבת. בן דת אחרת ניתן לבחור בין הימים שישי, שבת, ראשון). איסור זה הוא מוחלט ואין אפשרות לקבל היתר להעסקת במנוחה השבועית.

4.   הפסקות  

      לאחר 6 שעות עבודה חובה לתת לבני הנוער העובדים הפסקה של 45 דקות למנוחה ולסעודה, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. ההפסקה היא בדרך כלל על חשבון בני הנוער . חשוב לסכם מראש עם בני הנוער את עניין ההפסקה כדי למנוע מחלוקת.

5.     עבודת לילה

החוק קובע כי  בין השעות 20.00 בערב ל- 08.00 בבוקר  אין להעסיק בני נוער שגילם מתחת ל- 16.

בין השעות 22.00 בערב ל- 06.00 בבוקר,  אין להעסיק בני נוער שגילם הוא 16 עד 18, אלא לפי היתר בהתקיים נסיבות מיוחדות, וגם זאת לא יאוחר מהשעה 23.00. 
בבקשות לקבלת היתרים לעבודות לילה יש לפנות לטל': 03-5634222 באגף ההסדרה של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד  התעשייה המסחר והתעסוקה.
 

6.     רישום שעות העבודה

חובה על מעביד לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער, ואם רישום זה נעשה באמצעי שאינו מכאני או אלקטרוני (שעון) יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה בחתימה של הנער והמעביד. מומלץ שבני הנוער יערכו רישום נפרד שלהם  של הימים והשעות בהם הם עובדים. 

7.      שכר המינימום לבני נוער עובדים

שכר מינימום הוא הסכום המינימאלי אותו חובה על המעסיק לשלם לנוער שעובד משרה מלאה (עד 40 שעות שבועיות, ולא יותר מ- 173 שעות בחודש). שכר המינימום לעובד במשרה חלקית יחושב יחסית לחלקיות המשרה.

(חובה לשלם שכר מינימום, גם אם בני הנוער מוכנים לעבוד תמורת שכר נמוך יותר)

החל מ-1.07.08 יעודכן שכר המינימום כלהלן:

גיל

אחוז משכר מינימום

שכר חודשי

(עד 40 שעות שבועיות)

שכר לשעה

עד 16

70%

2,684.63 ₪

15.52 ₪

עד 17

75%

2,876.38 ₪

16.63 ₪

עד 18

83%

3,183.20 ₪

18.40 ₪

חניך

(כהגדרתו בחוק החניכות, באישור משרד התמ"ת)

60%

2,301.11 ₪

13.30 ₪

 

לצורך השוואה מבוגר

 

 

100%

3835.18 ₪ 

20.62 ₪

           

8.        נסיעות לעבודה                                                

בנוסף לשכר העבודה זכאים בני הנוער להחזר הוצאות נסיעה ממקום מגוריהם אל מקום העבודה ובחזרה, אולם הסכום המקסימאלי להחזר הוצאות נסיעה בו מחוייב המעסיק הוא 21.14 ₪ ליום עבודה. על המעסיק להקפיד ולוודא כי לבני הנוער יש  אמצעים לחזור בשלום לביתם!

9.     לא קיים דבר שנקרא "תקופת התלמדות" או "תקופת ניסיון"

כל תקופת העסקתו של הנער, מחייבת תשלום שכר בעד העבודה, לרבות תקופת "התלמדות" או תקופת "ניסיון".  יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה החל מן השעה הראשונה. 

10.   יש לשלם עבור ימי הכנה וישיבות עבודה

ימי הכנה וישיבות עבודה הם חלק בלתי נפרד מהעבודה, על כל שעה של "יום הכנה" או "השתלמות" או "ישיבת עבודה" צריך לשלם. לרבות השתלמויות לקראת קייטנות.

11.   קנסות ועונשים 

אין להטיל על בני הנוער העובדים קנסות או עונשים, כל ניכוי מהשכר, בגין "קנסות" "נזקים" וכיוצא באלה אסור, כל עוד לא הותר על פי החוק.

12.   חוק הודעה לעובד

חוק הודעה לעובד מטרתו להבהיר לעובד את מסגרת העבודה ואת הזכויות והחובות שלו. חובה למסור לכל נער ונערה הבאים לעבוד למשך 30 ימים לפחות  טופס שקבוע בתקנות שבו  מפורט בין היתר: זהות המעביד והעובד. תאריך תחילת העבודה ומשך תקופת העבודה. עיקרי התפקיד של העובד, פרטי שמו ותפקידו של הממונה הישיר על העובד. גובה השכר לשעה של העובד. אורכו של יום העבודה ושל שבוע העבודה וכן פרטים נוספים שלדעתכם יוכלו לסייע לכם ולעובד לדעת טוב יותר מה מצופה ממנו במהלך תקופת עבודתו.   

אנחנו מבקשים לעמוד לרשותכם למענה על שאלות הבהרות בכל נושא הקשור לעבודת נוער. ניתן השיג אותנו: 

מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה- טל' 6223116 - 03 בפקס: 6828677 – 03.

באתר האינטרנט- http://www.moital.gov.il/  

בקו טלמסר  1-800-354-354.

 

   תגובות  (0) הוספת תגובה
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודי תעודה מטפלת פיתוח אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net