מאמרים
גיוס עובדים
זכויות עובדים
חיפוש עבודה
חשיבה חיובית
יומנו של מובטל
יזמות
כספים ופיננסים
מבחן גרפולוגי
מנהיגות
מקום עבודה
ניהול עובדים
עבודה בחו"ל
קורות חיים
קריירה
ראיונות עבודה
תורה פרנסה ויהדות
פרסום
   עובדים זרים מגייסים ומגרשים
לחץ להגדלה
בשנת 2007 הגיע מספר העובדים הזרים ללא היתר (גברים ונשים) שגורשו מישראל לכ-4,000 עובדים בהשוואה לשנת 2006 שבה נאמד מספר המגורשים בכ-3,500 עובדים. במהלך השנים האחרונות מסתמנת מגמת ירידה במספר המגורשים מכלל הזרים ללא היתרי עבודה שנעצרו: שעורם ירד מ-67.0% ב- 2005 ל- 47.5% ב- 2007.

מאת: משרד התמ"ת
פורסם: 16/07/08 21:42

עובדים זרים ללא היתר עבודה שגורשו מישראל בשנת 2007

 

בשנת 2007 הגיע מספר העובדים הזרים ללא היתר (גברים ונשים) שגורשו מישראל לכ-4,000 עובדים בהשוואה לשנת 2006  שבה נאמד מספר המגורשים בכ-3,500 עובדים.

 

במהלך השנים האחרונות מסתמנת מגמת ירידה במספר המגורשים מכלל הזרים ללא היתרי עבודה שנעצרו: שעורם ירד מ-67.0% ב- 2005 ל- 47.5% ב- 2007

 

בשנת 2007 גורשו מישראל כ- 4,000 עובדים זרים ללא היתר עבודה.  אף ששיעור זה גבוה ב- 12% ממספר המגורשים ב- 2006, שעמד על  כ- 3,500, הוא משקף ירידה ניכרת במימדי הגרוש של העובדים ללא היתר מהארץ בשנים האחרונות לעומת השנים 2003-2004. כזכור בשנים אלו הוגבר מאד קצב גרוש העובדים הזרים ללא היתר מהארץ, בעקבות החלטות ממשלה (מ- 2002) על צמצום היקפי העסקת עובדים זרים בישראל באמצעות הגבלת כניסת עובדים חדשים בהיתר (שמיים סגורים), והגברת האכיפה והגרוש של עובדים זרים ללא היתר.

 

ההחלטה על הרחקת עובדים זרים מהווה חלק מתכנית כלכלית רחבה יותר של השבת מובטלים ישראלים לעבודה, והיא אכן תרמה לקליטת עובדים ישראלים בעלי השכלה נמוכה במקומות עבודה שהעסיקו עובדים זרים בהיתר ובלעדיו בשנים האחרונות. גירוש העובדים הזרים בשנים 2002-2004 והקטנת מספר והיתרים תרמו לירידה ניכרת בשיעור האבטלה  של גברים  ערביי ישראל, שהועסקו במשלחי יד "רטובים" בענף הבניה, בעוד שההאטה הניכרת במימדי הגירוש בשנים האחרונות תוך הגדלת מספר ההיתרים בענף החקלאות והסיעוד האטו להערכתנו את המשך הירידה בשיעור האבטלה וככל הנראה אף הביאו להגדלתה אשתקד, בשנת 2007 עמד שיעור האבטלה של גברים ערביים  על 14.8% בהשוואה ל- 13.7% שנה קודם לכן.

 

ממצאים עיקריים:

  • בשנת 2007 הגיע מספר העובדים הזרים ללא היתר (גברים ונשים) שגורשו מישראל לכ-4,000 עובדים בהשוואה לשנת 2006  שבה נאמד מספר המגורשים בכ-3,500 עובדים. עובדים אלו מהווים כ-  4.4%   מסך העובדים ללא היתר  ששהו בישראל (על פי אומדן ראשוני) בשנה שעברה.

  • מספר העובדים הזרים ללא היתר עבודה שנעצרו ב- 2007 הגיע לכ-8.4 אלף[1], ומהם  גורשו מישראל 47.5% .

  • במהלך השנים האחרונות מסתמנת מגמת ירידה במספר המגורשים מכלל הזרים ללא היתרי עבודה שנעצרו: שעורם ירד מ-67.0% ב- 2005 ל- 47.5% ב- 2007.

  • 2.7 אלף מתוך אוכלוסיית העובדים הזרים ללא היתר שנעצרו הם זרים- עובדים ועובדות ללא היתר שנעצרו וגורשו או שוחררו לאחר שהוחזקו במתקני שרות בתי הסוהר. [2] 

 

הניתוח בהמשך מתייחס למגורשים בנתיב שרות בתי הסוהר:

  • 64.7% מהעובדים (הגברים) שנעצרו (והוחזקו במתקני שרות בתי הסוהר), לא גורשו מהארץ אלא שוחררו בערבות, שחרור שמשמעותו: דחיית הגרוש אך לא ביטולו.

  • שעור ההצבות מחדש בעבודה לעובדים גברים שנעצרו ולא גורשו, עמד על 29.8% ב- 2007. נתון זה המשקף ירידה בשיעור הצבתם מחדש בעבודה של העצורים ללא היתר עבודה בהשוואה לשנים קודמות.

  •  ארצות המוצא העיקריות של הגברים שגורשו מישראל ב-2007 היו: סין, תאילנד, ומדינות חבר העמים לשעבר שמהן גורשו 33%,  17% ו-10% מכלל המגורשים בהתאמה.

  • בשנים האחרונות ניכרת מגמת עליה בחלקם היחסי של גברים עובדים זרים מאסיה ומאפריקה שגורשו מישראל, ובהתאמה- ירידה בשיעור הגברים המגורשים מאירופה שהיו כמחצית מכלל המגורשים ב- 2003 וחלקם היחסי קטן לכדי  16% מסך המגורשים ב- 2006.

  • 22.2% מהמגורשים הן עובדות זרות -נשים שהועסקו ללא היתר עבודה.

  • נשים מהפיליפינים מהוות את הקבוצה הגדולה ביותר מבין העובדות הזרות שגורשו מישראל בשנים 2005 –2007  (מרביתן- נשים שנכנסו בהיתרי עבודה), והן  מהוות 28% מכלל הנשים שגורשו מהארץ ב- 2000.

 


[1] מקור: מינהלת ההגירה, 2008

[2] עובדים אלו מהווים 32% מכלל העצורים וכ-68% מכלל המגורשים (שגורשו הן בנתיב שרות בתי הסוהר והן בנתיב מנהלת ההגירה), בשנים הנזכרות ואשר אין סיבה להניח שמאפייניהם שונים מהותית מאלו של כלל המגורשים.

 

   תגובות  (0) הוספת תגובה
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודי תעודה מטפלת פיתוח אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net