מאמרים
גיוס עובדים
זכויות עובדים
חיפוש עבודה
חשיבה חיובית
יומנו של מובטל
יזמות
כספים ופיננסים
מבחן גרפולוגי
מנהיגות
מקום עבודה
ניהול עובדים
עבודה בחו"ל
קורות חיים
קריירה
ראיונות עבודה
תורה פרנסה ויהדות
פרסום
   נמשכת הירידה בביקוש לעובדים במגזר העסקי בישראל
לחץ להגדלה
מנכ"ל משרד התמ"ת, רו"ח גבריאל מימון: "נתוני שוק העבודה מדאיגים ומחזקים את בקשת המשרד להעמדת כלים תומכים לשיפור ומניעת הרעה בשוק העבודה לרבות תוספת תקציב לתחום ההכשרה המקצועית, חונכות לעסקים קטנים, מרכז השקעות לרבות מסלול תעסוקה".

מאת: משרד התמ"ת
פורסם: 29/07/08 22:25

מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת ערך ניתוח נתונים בנושא הביקוש לעובדים ברבעון השני של שנת 2008

 

ממצאי הניתוח מצביעים על ירידה בביקוש לעובדים במגזר העסקי בישראל, מספר המשרות הפנויות ירד ברבעון השני ב- 4% לעומת הרבעון הראשון, והשלים ירידה מצטברת של 17% בשלשות הרבעונים האחרונים.

נמשכת הירידה בביקוש לעובדים במגזר העסקי בישראל. ברבעון השני של שנת 2008 המשיך לרדת מספר המשרות הפנויות, ירידה הנמשכת זה רבעון שלישי ברציפות.  מספר המשרות הפנויות ירד ברבעון השני ב- 4% לעומת הרבעון הראשון, והשלים ירידה מצטברת של 17% בשלשות הרבעונים האחרונים.  למרות הירידה המצטברת במשרות פנויות עדיין נותר מספרן גבוה ביחס לרמה שנרשמה בשנים האחרונות.

סימנים נוספים המעידים על העמקת ההאטה בשוק העבודה ברבעון הראשון של השנה הם העלייה במספר פליטות העובדים (10% ) והמשך הירידה הניכרת במאזן התעסוקה החיובי (איושים פחות פליטות) מ-15 ל-8 אלפים עובדים לרבעון . גם ציפיות מעסיקים לחודשים הקרובים ביחס להתפתחות בפעילות הכלכלית ובכוח אדם הפכו לפסימיות יותר, והן קרובות מאוד לנקודה בה יהפכו לשליליות.  

ממצאים אלו ואחרים עולים מתוך ניתוח שנערך לאחרונה במינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת. ניתוח המתבסס על ממצאי סקר מעסיקים במגזר העסקי העוקב אחר מדגם מייצג של 2,400 עסקים בישראל.

 

מנכ"ל משרד התמ"ת, רו"ח גבריאל מימון הדגיש, עם קבלת ממצאי סקר הביקוש לעובדים ברבעון השני של 2008 הנערך במינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת, כי נתוני שוק העבודה מדאיגים ומחזקים את בקשת המשרד להעמדת כלים תומכים לשיפור ומניעת הרעה בשוק העבודה לרבות תוספת תקציב לתחום ההכשרה המקצועית, חונכות לעסקים קטנים, מרכז השקעות לרבות מסלול תעסוקה.

                  

 

מספר המשרות הפנויות הכולל מנוכה עונתיות, ללא ענפי הבנייה והחקלאות, עמד בממוצע יומי על כ- 53.9 אלף משרות, ירידה של 4.0% לעומת הרבעון הקודם וירידה מצטברת של 17% בשלושת הרבעונים האחרונים.

ירידה במספר המשרות הפנויות ברבעון השני של השנה אפיינה את ענפי התעשייה (27%-), השירותים הקהילתיים (30%-) והשירותים הפיננסים (63%-).

מספר המשרות שאוישו במהלך חודשי הרבעון השני עלה ב- 3.5% בהשוואה לרבעון הקודם לו, בעוד שמספר פליטות העובדים עלה בשיעור חד הרבה יותר של 10.2%. כתוצאה מכך, נמשכה הירידה במאזן התעסוקה (איושי משרות פחות פליטת עובדים). מאז תחילת 2007 יורד בעקביות מאזן התעסוקה והוא הגיע ברבעון השני  של 2008 ל- 7.8 אלף בהשוואה ל- 15.2 אלף ברבעון הראשון של השנה ולעומת 44.3 אלף ברבעון המקביל אשתקד הרבעון. מאזן התעסוקה קרוב מאוד לאפס ונמצא ברמה הנמוכה ביותר מאז תחילת מחזור העסקים החיובי בשוק העבודה בשנת 2004. אם תמשך מגמה זאת, ייתכן ונראה מאזן תעסוקה שלילי ברבעונים הקרובים.

 

ניתוח נתוני הרבעון השני של 2008 מלמד כי הציפיות לגידול בפעילות ולגידול במצבת כח-אדם הינן עדיין חיוביות אולם התקרבו מאוד לנקודה בה יגבר מספרם של המעסיקים הפסימיים על האופטימיים. נתוני הרבעון השני ממשיכים את הירידה באופטימיות של המעסיקים מזה רבעון שלישי ברציפות. במאזן ציפיות כח-אדם (אחוז הצופים עליה במצבת כח-האדם ברבעון הבא פחות אחוז הצופים ירידה) נרשמה ירידה והוא עמד על 3.9% לעומת 6.9% ברבעון הקודם. במקביל, נרשמה ירידה במאזן הציפיות לגידול בפעילות והוא עמד על 1.6% לעומת 5.7% ברבעון הקודם. הציפיות נתפסות כמשתנה מקדים לשינויים במשק ועל כן הן מעידות על מידת ביטחונם של המעסיקים במצב המשק ועל רצונם להמשיך ולגייס עובדים גם ברבעונים הבאים. הירידה בצפיות מאותת על המשך ההתמתנות בביקושים לעובדים גם ברבעונים הבאים.

 

בני פפרמן מנהל מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת הבהיר כי בחינה ראשונית של נתוני ההאטה בשוק העבודה ברבעונים האחרונים מלמדת שההאטה בביקוש לעובדים ובתעסוקה לא הייתה אחידה בעסקים בגדלים שונים ובאזורי הארץ השונים.

עיקר ההאטה בביקוש לעובדים במחצית הראשונה של 2008 נרשמה בעסקים קטנים (1-4 עובדים) שירדו ב-20% בהשוואה לממוצע ב- 2007 , ואילו עסקים בינוניים (5 -25 עובדים ) ירדו  ב-10% והגדולים יחסית (75 עובדים ומעלה) ירדו  ב-4% בלבד.

גם מצב התעסוקה בעסקים קטנים ובינוניים הורע בהשוואה לעסקים גדולים. בעסקים קטנים ובינוניים הפך מאזן התעסוקה לשלילי במחצית הראשונה של 2008 לעומת מאזן חיובי במהלך שנת 2007, בהשוואה לעסקים גדולים בהם מאזן התעסוקה נותר חיובי . עוד עולה מהממצאים כי עסקים באזורי הפריפריה  שילמו עד כה מחיר כבד יותר של האטה בתעסוקה לעומת מרכז הארץ.

 

 

 

לפניות ללשכת הדובר: dover@moital.gov.il

 

   תגובות  (0) הוספת תגובה
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודי תעודה מטפלת פיתוח אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net