מאמרים
גיוס עובדים
זכויות עובדים
חיפוש עבודה
חשיבה חיובית
יומנו של מובטל
יזמות
כספים ופיננסים
מבחן גרפולוגי
מנהיגות
מקום עבודה
ניהול עובדים
עבודה בחו"ל
קורות חיים
קריירה
ראיונות עבודה
תורה פרנסה ויהדות
פרסום
   מחקר פיתוח טכנולוגיות וייצור חשמל בתחום האנרגיה הסולרית
לחץ להגדלה
סגן רוה"מ ושר התמ"ת אלי ישי: תוכנית זו תאפשר לבסס את מעמדה של התעשייה הישראלית כגורם מרכזי בשוק האנרגיה המתחדשת העולמית. בשנת 2008 צפוי הייצוא הישראלי לגדול באופן ניכר לאור הביקושים הערים בתחום האנרגיות המתחדשות בכלל והביקושים להקמת תחנות כח סולריות בפרט...

מאת: משרד התמ"ת
פורסם: 05/08/08 02:30

 

הקבינט חברתי כלכלי אישר היום הצעת מחליטים בדבר מחקר פיתוח טכנולוגיות וייצור חשמל בתחום האנרגיה המתחדשת

 

סגן רוה"מ ושר התמ"ת אלי ישי: תוכנית זו תאפשר לבסס את מעמדה של התעשייה הישראלית כגורם מרכזי בשוק האנרגיה המתחדשת העולמית.

הייצוא הישראלי בתחום האנרגיה המתחדשת הסתכם בשנת 2007 בכ- 110 מיליון דולר . 

בשנת 2008 צפוי הייצוא הישראלי לגדול באופן ניכר לאור הביקושים הערים בתחום האנרגיות המתחדשות בכלל והביקושים להקמת תחנות כח סולריות בפרט.

 במסגרת התוכנית יקים משרד התמ"ת באמצעות לשכת המדען הראשי מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב בהשקעה של 70 מיליון ₪ על פני 5 שנים. 

הקבינט חברתי כלכלי אישר היום את הצעת מחליטים של משרדי התמ"ת האוצר הגנת הסביבה והתשתיות  בדבר מחקר, פיתוח טכנולוגיות וייצור חשמל בתחום אנרגיה סולארית - אנרגיה המשמשת לייצור חשמל ממקורות שמש, רוח, גיאותרמי או ביומסה, וכן שימוש בחום השמש כתחליף לשימוש בחשמל, והתייעלות אנרגטית. ההצעה מבוססת על עבודת מחקר מקדימה שנערכה במשרד התמ"ת בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה על מנת לזהות את התחומים בענף טכנולוגיות הסביבה  בהם יש פוטנציאל לגידול היצוא של מדינת ישראל.

סגן רוה"מ ושר התמ"ת אלי ישי אמר במהלך הישיבה  כי כיום אנו עדים למגמה גלובלית של גידול והרחבת השימוש באנרגיות מתחדשות, הבאה לידי ביטוי בהשקעות של עשרות מיליארדי דולרים במחקר פיתוח ויצור. לאור היתרון היחסי של המשק הישראלי בתחום המחקר והפיתוח והמוניטין שצברו חברות ישראליות בתחום, ועימם הצורך בעמידה ביעדי החלטות הממשלה בנוגע לצורך בקידום אנרגיה מתחדשת, הוכנה תוכנית שמטרתה קידום המחקר הישראלי בתחום וסיוע לענף לעבור משלב המחקר והפיתוח לשלב הייצור והשיווק של ידע ומוצרים בתחום על בסיס כלכלי, ליצור סביבת השקעה בתחום זה בישראל ולמתג את מדינת ישראל כבעלת יכולות תעשייתיות ואקדמיות בתחום. בכך אפשר יהיה לבסס את מעמדה של התעשייה הישראלית כגורם מרכזי בשוק האנרגיה המתחדשת העולמי.

יעדי התוכנית אשר תתבצע  במהלך השנים 2008 – 2012:

 

  • יעד מכירות בתחום האנרגיות המתחדשות - כמיליארד ש"ח בשנה, בתוך כ-10 שנים.

 

  • יעדי מו"פ – השקעה מצטברת של לפחות 350 מלש"ח בשנות התוכנית.

 

בין הכלים שמציעה התכנית, עתיד משרד התמ"ת באמצעות לשכת המדען הראשי להקים מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב. מר רן קיויתי מנהל קרן תמורה בלשכת המדען הראשי של משרד התמ"ת מוסר כי המרכז ילווה את הפרויקט מהשלבים הראשוניים של המחקר והפיתוח באוניברסיטה ועד לשלב ההיתכנות הטכנולוגית. כמו כןעתיד משרד התמ"ת להשקיע משאבים ניכרים  בתכניות קיימות לפיתוח מוצרים חדשים בתחום, ליווי חברות הכשרת כוח אדם יעודי מיומן ועידוד יצוא הטכנולוגיות הישראליות לחו"ל באמצעות מערך הנספחים המסחריים של משרד התמ"ת.

המשנה למנכ"ל ומנהל מינהל סחר חוץ בתמ"ת , בועז הירש מסר כי בשנת 2007 עמד היצוא הישראלי בתחום על כ – 110 מיליון דולר , בשנת 2008 צפוי הסכום לגדול באופן ניכר לאור הביקושים הערים בתחום האנרגיות המתחדשות בכלל, והביקושים להקמת תחנות כח סולאריות בפרט. עדות לפוטנציאל הכלכלי העצום בתחום זה ולהפיכתו למרכיב המשמעותי בתעשיית הסביבה, ניתן ללמוד מכך שבשנתיים האחרונות עלה שיעור ההשקעה בתחום, באמצעות קרנות השקעה פרטיות לכדי למעלה מ-70% מסך ההשקעה בתחום תעשיית הסביבה, כ-3.6 מיליארד $ (אירופה וצפון אמריקה).

ההחלטה בדבר האנרגיה המתחדשת היא פעילות המשך לזו הנערכת במסגרת התכנית לקידום טכנולוגיות מים אשר מוביל המטה לקידום השקעות ומינהל סחר חוץ במשרד התמ"ת מזה כשנתיים בהצלחה רבה. תכנית המים הפועלת תחת השם Israel New Tech הוארכה בהחלטת ממשלה שהתקבלה בשבוע שעבר בשלוש שנים נוספות. ישנה ציפייה כי ההחלטה בדבר אנרגיה מתחדשת אף היא תזכה להצלחה מרובה.

עודד דיסטל , הממונה על נושא טכנולוגיות הסביבה במטה לקידום השקעות ומנהל תכנית Israel New Tech מוסר כי  ככל שמדובר בתחום האנרגיה המתחדשת, תחזית הצמיחה הנה של למעלה מ-10% בשנה, מהיקף פעילות של כ-47 מיליארד $ בשנת 2006 לכדי למעלה מ-70 מיליארד $ בשנת 2010. ראוי לציין שהערכות אלו בוצעו בטרם העליות המשמעותיות במחירי הנפט בחודשים האחרונים.

מנכ"לי משרדי התמ"ת והתשתיות הלאומיות יעמדו בראש צוות מעקב, אשר יהיה אחראי למעקב ובקרה אחר יישום התוכנית, ויורכב מנציגי משרד התשתיות הלאומיות, משרד התמ"ת, אגף התקציבים במשרד האוצר, משרד המדע והטכנולוגיה, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לשירותים ציבוריים – חשמל ונציגי האקדמיה.

 רקע

בעקבות המחסור והתלות במקורות האנרגיה הפוסיליים, כמו גם המודעות הגוברת להשפעות המזהמות של מקורות אלו ולעלויות חיצוניות נוספות שהן משיתות על המשק, הביאו מדינות רבות בעולם להבנה כי יש לקדם ולפתח מקורות אנרגיה מתחדשת וחילופית, שיפחיתו את התלות בבעלי מקורות האנרגיה המסורתיים ואת ההשפעות השליליות של מחזור האנרגיה על הסביבה ועל הכלכלה.

טכנולוגיות לייצור אנרגיות מתחדשות מהוות מרכיב מהותי בתעשיית טכנולוגיות הסביבה - Cleantech. תחום זה כולל, מלבד אנרגיות מתחדשות גם טיפול במים ושפכים, פסולת, זיהום אויר ועוד. על פי בחינה שנעשתה עבור ועדת קידום טכנולוגיות סביבה מטעם המשרד להגנת הסביבה, צפויה תעשיית הסביבה להתרחב בקצב ממוצע של כ-5% בשנה, על פני העשור הקרוב. מרכיב האנרגיה המתחדשת מסך ייצוא הסחורות והשירותים הסביבתיים נאמד בכ-21% באופן ישיר בשנת 2004 (על סמך נתוני האיחוד האירופאי), כאשר המרכיבים המרכזיים הנוספים הנם טיפול במים ושפכים (16%), ניטור ומניעת זיהום אוויר (35%).

נוסף על ההשקעה הפרטית בתחום, במסגרת התוכנית השביעית של האיחוד האירופאי (2007-2013) הוקצו 4.2 מיליארד יורו למחקרים בתחום טכנולוגיות הסביבה מהם עד כ-2.3 מיליארד יורו לתחום אנרגיה מתחדשת. סיבה מרכזית להשקעות הענק והפוטנציאל הכלכלי הנרחב בתחום הינה התנופה המרשימה בהתקנת מערכות לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת. כך, נקבע במדינות האיחוד האירופי יעד של 12% יצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בשנת 2010 ו– 20% בשנת 2020. מרבית מדינות האיחוד עתידות לעמוד ביעד זה וחלקן אף עוברות אותו באופן ניכר .

 

http://www.moital.gov.il

                                                                                             

   תגובות  (0) הוספת תגובה
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודי תעודה מטפלת פיתוח אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net