מאמרים
גיוס עובדים
זכויות עובדים
חיפוש עבודה
חשיבה חיובית
יומנו של מובטל
יזמות
כספים ופיננסים
מבחן גרפולוגי
מנהיגות
מקום עבודה
ניהול עובדים
עבודה בחו"ל
קורות חיים
קריירה
ראיונות עבודה
תורה פרנסה ויהדות
פרסום
   הזכויות הקשורות בפנסיה בעקבות הרפורמה
לחץ להגדלה
זכאות לפנסיה היא של העובד המבוטח לפנסיה. כלומר, במקרה של פרישת העובד או נכות או מוות, במקרים שהמעביד אינו מפריש כספים כי אז העובד עלול להיפגע כלכלית בזכויותיו הפנסיוניות אך מאידך המעביד עלול להימצא במצב של "מבטח" ולשאת בנזקים כספיים כבדים מאוד...

מאת: משרד התמ"ת
פורסם: 12/08/08 09:36

משרד התמ"ת מבקש להעמיק את התודעה הציבורית בנושא זכויות הפנסיה

 

עו"ד שלמה יצחקי הממונה על יחסי עבודה במשרד התמ"ת:

 

"הזכאות לפנסיה היא של העובד המבוטח לפנסיה. כלומר, במקרה של פרישת העובד או נכות או מוות, במקרים שהמעביד אינו מפריש כספים כי אז העובד עלול להיפגע כלכלית בזכויותיו הפנסיוניות אך מנגד עלול המעביד להימצא במצב של ''מבטח'' ולשאת בנזקים כספיים כבדים מאוד בשל אי קיום חובתו החוקית"

 

מאות פניות בחודש מתקבלות במשרד התמ"ת לבירור

 הזכויות הקשורות בפנסיה בעקבות הרפורמה שנכנסה לתוקפה ב-1.1.08

 

בעקבות פניות רבות שהתקבלו לאחרונה במשרד התמ"ת בעניין הזכויות הקשורות בפנסיה לאחר כניסת הרפורמה לתוקף החליטה היחידה ליחסי עבודה במשרד התמ"ת בפעילות להעמיק את התודעה הציבורית באשר לזכויות הפנסיה להן זכאים כל העובדים, יידוע המעסיקים שאינם מקיימים את חובתם לנזקים הקשים העלולים להיגרם להם וכן הטמעת נושא הפנסיה בעובדים שאינם מבוטחים ואלו המבוטחים בדבר זכאותם לפנסיה מיטבית.

 

עו"ד שלמה יצחקי הממונה על יחסי עבודה במשרד התמ"ת מדגיש כי הזכאות לפנסיה היא של העובד המבוטח לפנסיה. כלומר, במקרה של פרישת העובד או נכות או מוות, במקרים שהמעביד אינו מפריש כספים כי אז העובד עלול להיפגע כלכלית בזכויותיו הפנסיוניות אך מאידך המעביד עלול להימצא במצב של "מבטח" ולשאת בנזקים כספיים כבדים מאוד.

 

משרד התמ"ת רואה חשיבות יתרה ביידוע הציבור בדבר זכויותיו שכן על פי צו הפנסיה לא נקבעה סמכות פלילית לאכיפת הזכות ע"י המדינה והמדובר בצו שהזכויות מכוחו ניתנות למימוש ע"י העובדים עצמם, בתביעה אזרחית המוגשת לבית הדין לעבודה.

 

להלן השאלות החוזרות על עצמן המגיעות ליחידה ליחסי עבודה במשרד התמ"ת והתשובות בהתאם:

 

שאלה: מי יהיה זכאי לביטוח פנסיוני?

תשובה: על פי צו ההרחבה לפנסיה כל עובד מגיל 21 ועובדת מגיל 20 ועד גיל פרישה על פי החוק .

 

שאלה: מה צפויים להיות אחוזי ההפרשה ומי אמור להפריש לפנסיה ?

תשובה: החל מ1.1.08  2.5 אחוז ועד 15 אחוז בשנת 2013 זאת בחלוקה בין המעסיק לעובד (כמופיע בטבלה שלהלן).

 

שאלה: האם המדינה אוכפת את הצו ?

תשובה: הצו אינו מעניק סמכות אכיפה פלילית למדינה לפיכך העובד שנחשף לעבירת אי הפרשת תשלומי פנסיה בגינו יוכל הוא עצמו או ארגון עובדים מטעמו לתבוע בתביעה אזרחית את המעביד בבית דין לעבודה.

 

שאלה: מה דינו של מעביד שלא הפריש לעובדיו תשלומים בגין פנסיה?

תשובה: המעסיק פועל שלא כחוק ובסופו של דבר ובעת אירוע פנסיוני מזכה כמו נכות או מוות יכול להיות מחויב בנזק המלא(דבר היכול להגיע למאות אלפי שקלים).

 

שאלה: מי יקבע את הקרן שתבטח את העובד?

תשובה: העובד יבחר את הקרן בה יבוטח ויודיע למעסיקו בכתב.

 

שאלה: מה הוא הסדר מטיב?

תשובה: הסכם מטיב הינו הסכם עבודה אישי או הסכם קיבוצי הן מיוחד והן כללי, או צו הרחבה בהסכם קיבוצי כללי ענפי שחלים על העובד שעניינם פנסיה ותנאיהם טובים מתנאי צו ההרחבה הכללי לפנסיה.

 

רקע על הרפורמה בנושא הפנסיה

 

צו ההרחבה להסכם הקיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף במשק כולל חובת ביטוח פנסיוני לכל עובד שאין לו ביטוח פנסיוני מיטיב. הפרשות המעביד והעובד לקרן הפנסיה יחלו בהדרגה משנת 2008 ועד שנת 2013 ועד ל15% מהשכר הממוצע במשק. העובד יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע ההפרשות מיד בתום 6 חודשים מתחילת העבודה, למעט בתקופת מעבר בשנה הראשונה(2008), בה העובד יהיה זכאי כאמור לאחר 9 חודשים. עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני יהיה זכאי לביצוע ההפרשות לאחר שלושה חודשי עבודה רטרואקטיבית מיום כניסתו לעבודה.

 

להלן עיקרי תנאי הזכאות לפנסיה אשר נכנסה לתוקף ב-1.1.08:

 

·        על כל עובד/ת החל מגיל 21 -לגבר ו-20 לאישה ועד לגיל פרישת חובה ע"פ החוק.

·        כל עובד שלא חל עליו ההסכם מיטיב.

·        החל מ- 1.1.2009 כל עובד יהיה זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה לכשישלים 6 חודשי עבודה.

·        כתקופת הערכות, כל עובד שב- 1.1.2008 יהיה מועסק 9 חדשים ומעלה.

·        עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל ביטוח פנסיוני יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון, ביצוע ההפרשות יחל לאחר שלושה חודשי עבודה – רטרואקטיבית או בתום שנת המס המוקדם מביניהם.

 

רכיבי השכר אשר יחשבו לצורך ביטוח פנסיוני:

 

השכר המבוטח הינו השכר הקובע כפי הקבוע בחוק פיצויי פיטורים (התשכ"ג 1963), ויכלול את שכר הבסיס וכן את כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד.

תקרת השכר המבוטח הינה השכר הממוצע במשק.

 

         

לפניות ללשכת הדובר: dover@moital.gov.il

 מוקד פניות הציבור: 1-800-20-11-80

   תגובות  (0) הוספת תגובה
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודי תעודה מטפלת פיתוח אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net