מאמרים
גיוס עובדים
זכויות עובדים
חיפוש עבודה
חשיבה חיובית
יומנו של מובטל
יזמות
כספים ופיננסים
מבחן גרפולוגי
מנהיגות
מקום עבודה
ניהול עובדים
עבודה בחו"ל
קורות חיים
קריירה
ראיונות עבודה
תורה פרנסה ויהדות
פרסום
   תקנות חדשות בנושא עבודת נשים
לחץ להגדלה
תקנות עבודת נשים, שהתקין סגן רה"מ ושר התמ"ת, אלי ישי, באות להבטיח שמירה על זכויות בקופות גמל של עובדות הזכאיות לגמלה לשמירת הריון ושל עובדים ועובדות הזכאים לדמי לידה...

מאת: משרד התמ"ת
פורסם: 18/08/08 09:01

החל מה- 1/9/08 יכנסו לתוקף תקנות חדשות בנושא עבודת נשים

 

חוק עבודת נשים קובע כי במהלך התקופה שבה עובדת נמצאת בשמירת הריון ובתקופה שבה עובדת או עובד, לפי העניין, יוצאים לחופשת לידה, חייב המעביד להמשיך ולהפריש לקופות גמל באותם שיעורים ולפי אותו שכר, כאילו המשיכו העובדת או העובד לעבוד באותן תקופות, ובלבד שהעובדים הפרישו גם את חלקם. כמו כן, מסמיך החוק האמור את שר התמ"ת לקבוע כללים ומועדים להפרשות לקופות הגמל.

 

תקנות אלו כאמור, הותקנו על ידי שר התמ"ת, אושרו על ידי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, פורסמו ברשומות והן עתידות להיכנס לתוקף ביום 1/9/08.

 

עו"ד דבורה אליעזר מהלשכה המשפטית של משרד התמ"ת מציינת כי לגבי הפרשות לקופת גמל במהלך שמירת היריון, קובעות התקנות כי במהלך תקופה זו, חייב המעביד לשלם את התשלומים החלים עליו ולהעביר את התשלומים החלים על העובדת לקופת הגמל, תוך שבעה ימים מהיום שבו הפקידה העובדת את התשלומים החלים עליה אצלו. על פי התקנות, עובדת תהיה חייבת עד התשיעי לכל חודש שהיא נעדרת בשל שמירת ההיריון להפקיד את התשלומים החלים עליה לקופת גמל אצל מעבידה. יחד עם זאת פיגור בהפקדת התשלום אצל המעביד כאמור אינו פוטר את המעביד מלהעביר את התשלומים של העובדת ביחד עם התשלומים החלים עליו לאחר ההפקדה  של העובדת.  

 

עו"ד דבורה אליעזר מוסיפה עוד כי לגבי ההפרשות לקופת גמל בתקופת חופשת הלידה, קובעות התקנות כי המעביד ינכה, ככל הניתן, מהשכר האחרון שישלם לעובדת או לעובד לפני יציאתם לחופשת לידה, סכום שלא יעלה על שיעורי התשלומים החלים עליהם לקופת גמל בעד שני חודשי עבודה. שאר התשלומים החלים עליהם, ישולמו על ידם באמצעות מקדמות על חשבון שכר עבודה שישלם להם המעביד לצורך זה. המעביד ישלם את התשלומים החלים עליו, בכל חודש, ויעביר לקופת הגמל את תשלומי העובדת או העובד באותה תקופה במועדים שבהם היה משלם את התשלומים האמורים אילולא חופשת הלידה.

 

עוד קובעות התקנות כי חובת המעביד לתת לעובדת הודעה המפרטת את זכויותיה לפי התקנות בתוך זמן סביר מהיום שנודע לו על הריונה ולתת לעובד הודעה כאמור, תוך זמן סביר שנודע לו על כוונת העובד לצאת לחופשת לידה.

 

התקנות ייכנסו לתוקף ביום 1 בספטמבר 2008 והן יחולו לגבי עובדת שהחלה את שמירת ההיריון שלה ביום 1.09.08 ולגבי עובד או עובדת שזכאותם לדמי לידה החלה באותו יום.  לגבי עובד או עובדת הנמצאים בחופשת לידה ביום תחילת תוקפן של התקנות יחול ההסדר הקיים עד ליום תחילתן של התקנות החדשות, ולפיו מופרשים כספים להבטחת פנסיה באופן שהעובדת או העובד מפרישים את חלקם עד 60 ימים מתום חופשת הלידה, והמעביד מפריש את חלקו תוך 30 ימים מיום שהביא העובד למעביד אישור על ביצוע ההפרשות.

 

לפניות ללשכת הדובר: dover@moital.gov.il

מוקד פניות הציבור: 1-800-20-11-80

 

   תגובות  (0) הוספת תגובה
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודי תעודה מטפלת פיתוח אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net