מאמרים
גיוס עובדים
זכויות עובדים
חיפוש עבודה
חשיבה חיובית
יומנו של מובטל
יזמות
כספים ופיננסים
מבחן גרפולוגי
מנהיגות
מקום עבודה
ניהול עובדים
עבודה בחו"ל
קורות חיים
קריירה
ראיונות עבודה
תורה פרנסה ויהדות
פרסום
   תכנית מ פ ת ח – מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים
לחץ להגדלה
תכנית "מ פ ת ח – מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים", במסגרת המיזם "תנופה בתעסוקה" (תב"ת) המשותף לממשלה ולג'וינט ישראל, נועדה לאפשר לאוכלוסיה חרדית רחבה נגישות לשירותי הכוונה למציאת תעסוקה.

מאת: משרד התמ"ת
פורסם: 02/12/08 09:36

תכנית מ פ ת ח – מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים

 

תכנית "מ פ ת ח – מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים", במסגרת המיזם "תנופה בתעסוקה" (תב"ת) המשותף לממשלה ולג'וינט ישראל, נועדה לאפשר לאוכלוסיה חרדית רחבה נגישות לשירותי הכוונה למציאת תעסוקה.

מרכזי התכנית, המאוישים על-ידי צוות עובדים חרדי ותואמים את הצביון החרדי, מספקים שרותים של הכוונה, השמה ויעוץ תעסוקתי. עד כה נפתחו שלושה מרכזים - בישובים ירושלים, ביתר עילית ואשדוד.

חמישה מרכזים נוספים מתוכננים להיפתח בישובים: מודיעין עילית, בני-ברק, אלעד, חיפה וצפת.מסמך זה מהווה דו"ח שני במסגרת מחקר הערכה של תכנית "מפתח" שנערך על-ידי מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת. במסגרת הדו"ח הראשון 1 הוצגו מאפייני הרקע של המשתתפים בתכנית במהלך ששת חודשי הפעילות הראשונים, החסמים לתעסוקה כפי שעלו בתחילת ההשתתפות ונתונים לגבי הפעילות במרכזי התוכנית. במסגרת הסקירה הנוכחית מוצגים נתונים המתייחסים להשתלבות המשתתפים בתכנית בשוק העבודה שישה עד תשעה חודשים לאחר תחילת ההשתתפות בתכנית, נתונים בנוגע לחסמים בכניסה לעבודה, חיפוש ומציאת עבודה, מידת השימוש בשרותים השונים הניתנים במרכזים לצד הצגת שביעות הרצון מהשירות הניתן במסגרת התכנית. הנתונים מתבססים על ראיונות טלפוניים שנערכו עם האוכלוסיה שטופלה במרכזי "מפתח" במהלך עשרת חודשי הפעילות הראשונים של התכנית, החל מסוף נובמבר 2006 ועד אמצע אוקטובר 2007 . ראיונות התקיימו עם אוכלוסיה זו סמוך לתחילת השתתפותו של כל פרט בתכנית ושישה עד תשעה חודשים לאחר מכן, עד סוף אפריל 2008 . האוכלוסיה עליה מתבסס דו"ח זה כוללת 772 משתתפים, מתוכם 662 נשים ו- 110 גברים. אוכלוסיה זו טופלה בשני מרכזי התכנית הראשונים בירושלים ובביתר עילית.

מסקר מעקב אחר המשתתפים לאחר 6 עד 9 חודשים מתחילת ההשתתפות בתכנית עולה כי:

 ·        בקרב האוכלוסייה שפנתה וטופלה במרכזי פיתוח תעסוקת חרדים (תכנית "מפתח") במהלך עשרת חודשי הפעילות הראשונים גדל שיעור המועסקים ב- 35 נקודות האחוז (מ- 26.5% ל- 61.8%).

·        בקרב אוכלוסיית המשתתפים שעבדו עם תחילת ההשתתפות בתכנית ועבדו גם לאחר שישה עד תשעה חודשים[1]  הרחיבו 28.1% את היקף עבודתם בלפחות שעה אחת בשבוע (בניכוי אלה שהקטינו את היקף שעות העבודה). קבוצה זו מהווה 6% מכלל אוכלוסיית המשתתפים.

·        בסך הכל 41% נטו מהמשתתפים דיווחו על שינוי חיובי במצבם התעסוקתי – השתלבות בעבודה או הרחבה של היקף שעות העבודה (בניכוי אלה שהפסיקו לעבוד או הקטינו את שעות העבודה).

עוד עולה מההשוואה בין אוכלוסיית המשתתפים שעבדה לאחר שישה עד תשעה חודשים לבין אוכלוסיית המשתתפים שלא עבדה במועד זה נמצא כי בקרב הראשונים היה הגיל הממוצע נמוך יחסית (26.9 שנים לעומת 31.1 שנים בהתאמה), שיעור בעלי ההשכלה העל תיכונית והמקצועית גבוה יחסית (77% לעומת 71% בהתאמה) ושיעור ההורים לילדים נמוך יחסית (53% לעומת 65% בהתאמה). כמו כן נמצא כי בקרב האוכלוסייה שעבדה במועד המעקב היה מספר שנות הלימוד הממוצע של הגברים (הכולל גם לימודים תורניים) נמוך יחסית לנתונים אלו בקרב המשתתפים שלא עבדו במועד המעקב (16.9 שנות לימוד לעומת 19.4 שנות לימוד בהתאמה).

ניתוח הממצאים מדגיש את כי קיומם של מספר גורמים מרכזיים שהיקשו על חיפוש העבודה והכניסה לעבודה של המשתתפים בתכנית על פי תפיסתם של המשתתפים במועד המעקב:

העדר ניסיון בעבודה (36%), הצעות שכר נמוכות מדי (34%), קושי במציאת מקום עבודה במרחק סביר מהבית (29%) וקושי במציאת מקום עבודה המתאים לצביון החרדי (29%). בקרב הנשים הקושי הדומיננטי ביותר היה מציאת משרה שתאפשר, מבחינת שעות העבודה, לשלבה עם טיפול בילדים ובמשק הבית, קרי הצע נמוך של עבודות בשעות הבוקר. 37% מכלל הנשים ו- 52% מהאמהות ציינו חסם זה. כמו כן , 31% מהנשים שסירבו להצעות עבודה שהוצעו על ידי צוות התכנית[2]

ציינו כי סירבו בשל שעות עבודה לא מתאימות. חסם נוסף שהעלו בעיקר נשים היה הקושי למצוא משרה במקצוע אותו הן למדו טרם השתתפותן בתכנית (סיבה זו צוינה על ידי 25% מהנשים שסירבו להצעות עבודה שהוצעו על ידי צוות התכנית). קושי זה בא לידי ביטוי בעיקר במקצועות ההוראה, הנהלת חשבונות, מזכירות וגרפיקה, הנלמדים בשכיחות גבוהה בסמינרים לנשים חרדיות. בקרב הגברים בלטו החסמים הקשורים בהעדר ידע והנובעים מלמודים במסלול ההשכלה התורני שאינו מכוון לשוק העבודה: העדר מקצוע (38%), העדר ידע באנגלית (30%), במחשב (24%) ובמתמטיקה (21%), העדר ידע אילו עבודות מתאימות לפרט (35%) וכיצד לחפש עבודה (24%). חסמים נוספים שבלטו בקרב הגברים היו חוסר נכונות של מעסיקים להעסיק עובדים חרדים (36%) והקושי למצוא מקום עבודה שיאפשר, מבחינת שעות העבודה, המשך לימודי קודש (31%).


 

[1]  קבוצה זו היוותה 19.9% מכלל המשתתפים בתכנית. שיעור הנשים שסירבו להצעות עבודה עמד על  24% מכלל המשתתפות בתכנית.

[2]  מוצג שיעור המשתתפים שציינו כי הגורמים המפורטים היקשו עליהם בתהליך חיפוש העבודה ומציאת העבודה מתוך כלל המשתתפים בתכנית.

 

http://www.moital.gov.il

 

   תגובות  (0) הוספת תגובה
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודי תעודה מטפלת פיתוח אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net