מאמרים
גיוס עובדים
זכויות עובדים
חיפוש עבודה
חשיבה חיובית
יומנו של מובטל
יזמות
כספים ופיננסים
מבחן גרפולוגי
מנהיגות
מקום עבודה
ניהול עובדים
עבודה בחו"ל
קורות חיים
קריירה
ראיונות עבודה
תורה פרנסה ויהדות
פרסום
   יעדי משרד התמ"ת סבסוד משרות בפריפריה
לחץ להגדלה
מנכ"ל התמ"ת שרון קדמי: "יעדי המשרד - סבסוד 150 משרות בשכר גבוה בפריפריה. תוך שנה; הקמת 5 מפעלי מחוללי שינוי בפריפריה עד 2012 שיביאו ל-2,000 מועסקים חדשים; תוספת של 4,000 עסקים קטנים בישראל ב-2010 והגדלת שרידותם"

מאת: משרד התמ"ת
פורסם: 10/11/09 22:32

 
מנכ"ל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה,שרון קדמי, הציג את מולאת תכניות העבודה שלו, כפי שנגזרים מחזוןשר התמ"ת, בנימין (פואד) בן אליעזר והיעדים שקבע לשנת 2010.
 
"אנחנו המשרד הממשלתי הראשון לפתח ולהשתמש במספר כלים חדישים לניהול ממוקד מטרה, שיאפשר להשיג תוצאות לפי מדדים מוגדרים מראש לקידום צמיחת המשק", פתח קדמי את דבריו. "לאחר קביעה של חזון למשרדע"י השר בן אליעזר, והתאמת המבנה הארגוני של המשרד אליו בחלוקה של 7 חטיבות ייעודיות, שינינו את התרבות הארגונית כך שהחדרנו לשיח הניהולי מושגים של מדידה תוצאתית. כל מנהל צריך להציג את יעדיו בכל שנה עם ביקורת חודשית ורבעונית, תוך יצירת כלים תומכים להשגת התוצאות ולמעקב עליהם ותוך תגמול עובדים לעמידה ביעדים. כך נוכל לבדוק את עצמנו, ולהציג את פעילותנו באופן ברור ומדיד מול הציבור אותו אנו משרתים. היעדים נקבעו יחד עם הגורמים המקצועיים וגורמי המחקר במשרד - אלו הם יעדים שאפתניים אך ישימים".
 
"אין לנו זמן לבזבז בימים אלו בו המשק זועק את זעקת השבר הכלכלי, ובזמן בו הפערים בין הפריפריה למרכז המדינה הם עצומים ודורשים השקעה רחבה מצד הממשלה. על כן, וכפי שהגדיר שר התמ"ת בן אליעזר, היעד המרכזי שלנו הוא יעד התעסוקה ושמנו אותו במרכז העשייה של המשרד על אגפיו וכליו".
 
קדמי שם דגש מיוחד בדבריו על קידום יישובי הפריפריה. "השר בן אליעזר פועל נמרצות לקידום ועידוד פיתוח כלכלי באזור הפריפריה, על ידי פיתוח כלי סיוע חדשים תוך הגדלת תקציבים והסטתם לפעילויות באזורים אלו".
היעדים המדידים הנוגעים לפריפריה:
 
* מספר המועסקים הנובע ישירות מפעילות המשרד בפריפריה, בין השאר ע"י הכשרה מקצועית, מסלול תעסוקה, מרכזי מו"פ,מפעלים מחוללי שינוי עומד כיום על 5,100 עובדים כשהיעד לסוף שנת 2010 - 5,650 עובדים ולסוף 2012 - 7,950 עובדים.
 
* היעד בשנת 2013, לשיעור המועסקיםהיציביםלאחר 3 שנים, מקרב המושמים ישירות כתוצאה מפעילות המשרד, עומד על 5אחוז יותר מהשיעור כיום.
 
* הפער בשיעור האבטלה בין מחוזותהפריפריה ובין הממוצע ארצי, יעמוד עפ"י יעדי המנכ"ל על 1.6% אחוז בסוף שנת 2012(לעומת 2% כיום).
 
* הקמת מפעלי מו"פ בפריפריה: עידוד הקמת מרכזי מו"פ של חברות גדולות (בעלות מחזור מכירות מעל 100 מליון $ בשנה) בפריפריה,באמצעות השתתפות בהוצאות המו"פ, בתכנית רב שנתית של עד 3 שנים – תקציב 100 מלש"ח, כשמס' עובדי המו"פ שיועסקו במרכזים אלו יעמוד בסוף שנת 2012 על 300 במקום 0 כיום.
 
* הפעלת תכנית "200 פי 2": הכפלת היקףהיצוא בתוך3שנים של 200 חברות קטנות הממוקמות בפריפריה, ע"י שימוש בכלי המשרד השונים לתמיכה בפעילות החברות. עלות התכנית81 מלש"ח. היעד: שיעור הגידול בהיקף הייצוא שלהחברות המשתתפות בתוכנית יגדל ב-40% במחצית שנת 2011 וב-100% בסוף שנת2012.
 
* יצירת משרות בשכר גבוה בפריפריה:עידוד העסקת עובדים חדשים בשכר גבוה בפריפריה, באמצעות מתן מענקים לחברות המעסיקות עובדים בשכר גבוה בשני מסלולים:
- מסלול משכורת בגובה פי 1.5 מהשכר הממוצע במשק.
- מסלול משכורת בגובה פי 2.5 מהשכר הממוצע במשק.
תקציב הפרויקט 50 מלש"ח, והיעד הוא כימספר המשרות הנוספות בשכר גבוה הנוצרות ישירות מפעילות המשרד בפריפריה יעמוד בסוףשנת 2010 על 150 לעומת 0 כיום.
 
* הקמת מפעלים מחוללי שינוי ואזוריתעשייה מרחביים בפריפריה: עידוד הקמת חמישה מפעלים "מחוללי שינוי" (עתירי הוןועתירי עובדים) באזורי תעשייה בפריפריה, שהקמתם תיצור תנופה לפיתוח האזור בו הםממוקמים.הגדרת חמישה אזורי תעשיהבפריפריה כאזורי תעשייה מרחביים אשר בהם ימקד המשרד מאמץ בשנים הקרובות למשיכתמפעלי תעשייה גדולים.
תקציב: 400 מלש"ח ל-לשנתיים, והיעד:עד סוף 2010 יאושרו 5 מפעלים כאלו, מספר המועסקים הישיר במפעלים יעמוד על 2,000עובדים סה"כ עד סיום שנת 2012.
 
* מספר מפעלים בפריפריה שיקומו לצדמפעלים מחוללי שינוי, יעמוד על 20 בסוף שנת 2015, לעומת 0 כיום.
 
נושא נוסף עליו שם מנכ"ל המשרד דגשהוא הגברת התעסוקה בקרב אוכלוסיות בעלות שיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה. להלןהיעדים של המשרד:
 
* מספר המועסקים מקרב אוכלוסיות מיוחדותהנובעים מפעילות המשרד הכשרה מקצועית ומסלול תעסוקה עומד כיום על 2,500 עובדים. היעד הוא 3,300 עובדים עד סוף השנה הבאה.
* שיעור נטו מהמשתתפים בתכנית אורותלתעסוקה שמצבם התעסוקתי שופר (לפי נתוני הצלחה בתכניות דומות בעולם), יגדל עד סוף2011 ב-5% מהמצב הקיים כיום.
* הפער בשיעור האבטלה בין יהודים ולא יהודים יעמוד על0.3% עד סוף השנה הבאה (2.8% כיום לעומת 2.5% כמצב רצוי).
* שיעור ההשתתפות בשוק העבודה בקרב נשיםלא יהודיות, לפי היעד, יעמוד על32%בשנת 2019 לעומת 20.5% כיום.
* שיעור ההשתתפות של גברים חרדים בשוקהעבודה, יגדל בשנת 2019 ב-10% מהמצב הקיים היום.
 

* מימון והבטחת איכות מעונות יום לילדי אמהות עובדות: שיפור היצע מעונות יום עבור ילדי אמהות עובדות לצורך עידוד יציאתןלעבודה. הפעילות בנושא כוללת סבסוד הטיפול במעונות יום ומשפחתונים, קביעת סטנדרטאיכות ושירות גבוה, והגברת הפיקוח על המעונות. הרחבת כיסוי ארצי - סבסוד ופיקוח עלצהרונים לגילאי 3-5.
התקציב לפעילות זו עומד על 750 מלש"ח,כשהיעד: מספר הילדים שיקבלו סבסוד למעונות יום ומשפחתונים יעלה תוך שנה ל-85,000 במקום 80,000 כיום. מספר הילדים שיקבלו סבסוד צהרונים יעלה בשיעור ניכר- 18,000 ילדים בסוף שנת 2010, 60,000 ילדים בסוף שנת 2011 - במקום 11,000 כיום. כמו כן נקבע יעד לגידול במספר האמהות העובדות שילדיהן נהנים מסבסוד -3,000 אמהות בשנת 2010.
 
* עידוד השמת עובדים ושימורם, במסגרתמסלול תעסוקה: עידוד קליטתם לעבודה והעסקתם של עובדים חדשים, בדגש על עובדים מקרבהאוכלוסיות המיוחדות, ע"י השתתפות משמעותית בעלות העסקתם. התקציב עומד על 150מל' ש"ח, כשבפריפריה נוצרו בשנת 2009 1,700 משרות כשהיעד הוא מספר דומה של משרותשיתווספו גם בשנת 2010, כשמתוך כך 1,200 עובדים מקרב האוכלוסיות המיוחדות.
 
* פריסה ארצית של תוכנית אורות לתעסוקה:העברת מקבלי גמלאות הבטחת הכנסה לעבודה בשכר (היקף התוכנית ותקציבה מותנה באישורהכנסת בדצמבר 09). התקציב תלוי בהחלטת הכנסת. היעד: מספר המשתתפים בתכנית יעלהל-120,000 ב-2011 במקום 6,000 כיום.
 
באשר ליעד של שיפור כושר התחרות שלהמשק הישראלי והגברת היצוא, הציג קדמי את יעדי המשרד הבאים:
 
* הגדלת היקף היצוא התעשייתי נטו מ-34.3מיליארד $ כיום ל-55 מיליארד בשנת 2013, והגדלת היקף הייצוא הישראלי נטו מ-48מיליארד $ כיום ל- 77 ב-2013.
* באשר לתמיכה בהתמודדות של חברותישראליות במכרזים בינ"ל, יוקצה תקציב של 45 מלש"ח שמיועד לסבסוד השתתפותם של 400 יצואנים בתערוכות בשנה הקרובה; ייערכו 1,000 סקרי מידע עסקי בעבור חברות יצואניותכשהיעד הוא כי עד שנת 2012 יזכו כ-18 חברות במכרזים של הבנק העולמי, כשעד כה עמדמספר החברות הזוכות על 4 בממוצע.
* באשר לפעילות הסכמי הסחר, כוונת המשרדהיא לחתום על הסכם סחר חופשי עם הודו עד שנת 2015 ועם האיחוד האירופי עד שנת 2015.בנוסף מתבצעת פעילות מול דרום קוריאה, צ'ילה, אוקראינה וסין לגבי אפשרות לחתימה עלהסכם כזה.
* שדרוג מכוני מחקר בתעשייה המסורתית: שיפור והרחבה של הנגישות והשירותים שמעניקים מכוני המחקר לתעשיה המסורתית בתחומיהמתכות, הקרמיקה, הפלסטיקה והגומי. בתקציב של 10 מלש"ח היעד הוא לאשר בשנה הקרובה 3תכניות שדרוג למכונים אלו.
* הקמת קרן הון פרטית בתקציב של 250מלש"ח לקידום הפעילות בענף הביו-טכנולוגיה בישראל. הפעילות תכלול הבאת משקיעיםוגיוס הון פרטי להשקעה בחברות ישראליות הפועלות בתחוםהביו-טכנולוגיה.
 
 
היעדים בתחום חיזוק העסקים הקטניםועידוד רכש כחול לבן:
 
* הקמת הסוכנות לעסקים קטנים ובינונייםתהיה בשורה של ממש בתחום ותצא לדרך עם מינוי מנהל הסוכנות בסוף החודש הזה.השר בןאליעזר שםאת כל יהבו על נושא זה, בנוסף אנחנו נדאג להגדיר מחדש את המושג עסק זעיר, קטן ובינוני אחרי שמעולם לא הוגדר, וכמו כן בכוונתנו ליצור קרן חדשה שתיקרא "קרן לצמיחה מואצת", ותסייע ליזמים קטנים לפתח את הרעיון שלהםלמוצר/שירות.
* בחינת שינויי חקיקה שיבוצעו למתןהעדפה נוספת למוצרים כחול לבן במסגרת רכש ממשלתי.
* יציאה לקמפיין תקשורתי ותכנית חינוכיתבנוגע לכחול לבן.
* הכוונה היא להביא בשנה הקרובה לעלייהבמספר העסקים הקטנים והבינוניים מ-44 אלף כיום ל- 48,000, וכן לעלייה בשיעורהשרידות של עסק קטן ובינוניבן3שנים מ-69.5% ל-72% ב-2012.
* הקמת קרן לעסקים במצוקה, כשהיעד הואשתסייע בשנה הקרובה ל-50 עסקים כאלו במקום 0 כיום. כמו כן, הכוונה היא להגדיל אתכמות הבנקים המעניקים הלוואות במסגרת הקרן לעסקים קטנים מבנק אחד ל-3 לפחות.
 
באשר לפעילות המדען הראשי, אמר המנכ"לקדמי כי "עלינו לבדוק באילו כלים ניתן לשפר עוד יותר את פעולת יחידת המדען הראשי,מאחר ובסטארט אפים ובאקזיטים אנחנו על גג העולם, בשלב שלאחר מכן אנחנו נתקלים בתקרתזכוכית.לא מדובר בהכרח בבעיית אשראי כי קיים הון זמין - האתגר הוא למצוא אתהתמריצים הנכונים ולדאוג שנשאיר בארץ פעילות של חברות שיהוו עוגן מרכזי בארץ, בעיקרבהיבטי תעסוקה".
 
קדמי הגדיר גם את קידום ענפי טכנולוגיות הסביבה וקידום פיתוח בר קיימא בתעשייה כיעד מרכזי בפעילות המשרד.
 
עידוד הפעילות לצמצום פליטות בתעשייה,ע"י שילוב שיקולים סביבתיים בכלי המדיניות שמפעיל המשרד, והפעלת כלי מדיניות חדשים,לצורך האצת פעילות התעשייה לצמצום פליטות גזי חממה ועמידה בתקנים סביבתיים בין לאומיים.
* תאושר תכנית פעולה להיערכות להתחממות הגלובאלית ולקראת ועידת קופנהאגן, ויתוקצב עידוד המו"פ בתחום טכנולוגיות הסביבה. בנוסף, הקים קדמי באחרונה מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא להיערכות להתאמת המבנההארגוני ליעדי המשרד החדשים – הקמת מינהל סביבה ופיתוח ברקיימא.
* הקמת מרכז טכנולוגי לאנרגיות מתחדשות עד 2014.
* הקמת מרכז לטכנולוגיות מים עד 2014.
* תמיכה ב-23 תכניות מחקר חדשות הנתמכות בצורה ייעודית בתחומים אלו.
* הגדלת היקף הייצוא של טכנולוגיות מים מ-1,400 מליון $ כיום ל-2,500 מליון $בסוף 2011.
* הגדלת המחזור הכולל של אנרגיות מתחדשות מ-750 מיליוני $ ל-1,000 מיליון $ בסוף 2012.

 

   תגובות  (0) הוספת תגובה
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודי תעודה מטפלת פיתוח אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net