מאמרים
גיוס עובדים
זכויות עובדים
חיפוש עבודה
חשיבה חיובית
יומנו של מובטל
יזמות
כספים ופיננסים
מבחן גרפולוגי
מנהיגות
מקום עבודה
ניהול עובדים
עבודה בחו"ל
קורות חיים
קריירה
ראיונות עבודה
תורה פרנסה ויהדות
פרסום
   עלייה של כ-8% במספר המשרות הפנויות במשק
לחץ להגדלה
עלייה של כ-8% במספר המשרות הפנויות במשק, מ-51 אלף משרות בממוצע יומי ברבעון השני ל-54.9 משרות ברבעון השלישי של 2010. מנכ"ל התמ"ת שרון קדמי: הנתונים מוכיחים כי המגזר העסקי עדיין זהיר בעקבות המשבר הכלכלי שנותן את אותותיו בארצות הברית ובאירופה.

מאת: משרד התמ"ת
פורסם: 17/10/10 16:01

יותר ביקוש לעובדים – התמתנות במאזן התעסוקה

 

מנכ"ל התמ"ת שרון קדמי: הנתונים מוכיחים כי המגזר העסקי עדיין זהיר בעקבות המשבר הכלכלי שנותן את אותותיו בארצות הברית ובאירופה. עלינו לעקוב בחודשים הקרובים האם מדובר בעצירה זמנית בשיפור במשק בו חזינו מאז המחצית השנייה של 2009, או שאנו מתקרבים לשינוי מגמה בשל ההתפתחויות בכלכלה העולמית.

 

מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת, בראשותו של בני פפרמן, מפרסם נתונים על הביקוש לעובדים ברבעון השלישי של 2010 לקראת הכנס הכלכלי-חברתי של משרד התמ"ת שייערך מחר, יום ג', 12.10.10 וייערך במרכז האירועים והקונגרסים "אווניו" שבקרית שדה התעופה.

כנס זה יהווה נקודת מפגש המאגדת את בכירי המשק וקובעי מדיניות בהווה ובעבר. בכנס יעסקו בממשק שבין כלכלה וחברה, והשפעת הצמיחה והמעבר לתעשייה מתקדמת על המשק והחברה בישראל וכן במתח שבין פיתוח כלכלי ובין זכויות עובדים וצרכנים. אל הכנס הוזמנו עובדי ציבור, תעשיינים, חברי ארגונים חברתיים, יצואנים, בעלי עסקים קטנים ובעצם כל הגורמים המרכזיים להם נוגע המשרד. בפני באי הכנס יוצגו בכניסה לאולם כלי הסיוע השונים שהמשרד מציע בפעילותו היום-יומית.

 

עפ"י הנתונים החדשים, ישנה עלייה בביקוש לעובדים והתמתנות במאזן התעסוקה החיובי נרשמו ברבעון השלישי של 2010. ניתוח הביקוש לעובדים מצביע על עלייה במספר המשרות הפנויות[1]מ- 51.0 אלף משרות בממוצע יומי ברבעון השני ל- 54.9 משרות ברבעון השלישי של 2010, עלייה של כ- 8%[2]. מספר המשרות הפנויות גבוה מזה שהיה בשנת 2009, אך הוא עדין נמוך משמעותית לעומת רמות הביקוש לעובדים בהן חזינו בשנים 2006 – 2008.

לעומת זאת, חלה ברבעון השלישי של השנה ירידה במאזן התעסוקה (איושי משרות פחות פליטות עובדים) והוא עומד על מאזן חיובי של 15.3 אלף משרות לעומת מאזן של 23.2 אלף ברבעון הקודם. הירידה במאזן התעסוקה החיובי ברבעון השלישי נרשמה בשל גידול משמעותי במימדי פליטת העובדים, עליה של 17% בהשוואה לרבעון הקודם שהושפע מעלייה של 32% בפיטורי עובדים (84.5 אלף לעומת 64 אלף ברבעון הקודם). מאזן התעסוקה החיובי פירושו המשך גידול בתעסוקה.

ציפיות המעסיקים ביחס לשינויים בפעילות ובכוח אדם בתקופה הקרובה נותרו חיוביות ודומות לרמתן ברבעון הקודם, הן מצביעות על המשך השיפור בתקופה הקרובה בפעילות הכלכלית ובגיוס כ"א לעסקים.

כך עולה מניתוח שנערך בימים האחרונים במינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת המתבסס על ממצאי סקר מעסיקים לרבעון השלישי של שנת 2010 במגזר העסקי[3].

מנכ"ל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, שרון קדמיאמר בעקבות הנתונים ולקראת הכנס שייערך מחר כי המגמה המעורבת שאנו מזהים בנתוני המחקר, תחייב אותנו לעקוב בזהירות אחר התנהגות המעסיקים.  "נתונים מוכיחים כי המגזר העסקי עדיין זהיר בעקבות המשבר הכלכלי שנותן את אותותיו בארצות הברית ובאירופה. עלינו לעקוב בחודשים הקרובים האם מדובר בעצירה זמנית בשיפור במשק בו חזינו מאז המחצית השנייה של 2009 או שאנו מתקרבים לשינוי מגמה בשל ההתפתחויות בכלכלה העולמית".

 

מנהל מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת, בני פפרמןשיציג את הנתונים מחר בכנס, מבהיר כי ברבעון הנוכחי מצטיירת תמונה חיובית במצב שוק העבודה כאשר בחלק מהמשתנים התמונה הופכת למעורבת יותר. "מצד אחד ניכרת עלייה במספר המשרות הפנויות, איוש משרות וציפיות חיוביות לגידול בכ"א וברמת הפעילות לרבעונים הקרובים. למרות הירידה במאזן התעסוקה עדיין מדובר במאזן תעסוקה חיובי, ופרוש הדבר כי ברבעון השלישי ימשך הגידול בתעסוקה אך בקצב איטי יותר מזה שהיה ברבעונים הקודמים. מאידך, נרשמה עלייה בפליטות עובדים בכלל ובפיטורים בכלל שהביא לירידה במאזן התעסוקה החיובי".

1. מספר המשרות הפנויות הכולל מנוכה עונתיות, עמד ברבעון השלישי בממוצע יומי על כ- 54.9 אלף משרות, עלייה של 7.5% לעומת הרבעון הקודם,  ושל 35.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

העלייה במספר המשרות הפנויות ברבעון השלישי של השנה איפיינה במיוחד את ענפי התעשיה, מסחר, תחבורה ותקשורת בריאות ורווחה .
משך הזמן הממוצע בו משרה הייתה פנויה עמד ברבעון השלישי על 5.2 שבועות, עליה משמעותית לעומת 3.9 שבועות ברבעון הקודם. ממצא זה מעיד על עלייה ברמת הקושי של מעסיקים בחיפוש עובדים.

2. מספר המשרות שאוישו במהלך חודשי הרבעון השלישי עלה לכ- 234.1 אלף איושי משרות  מרמה של  210.8 אלף משרות שאוישו בכל חודשי הרבעון הקודם. העלייה באיושים הינה בהיקף של 23.3 אלף משרות, דהיינו עליה של 11.1% בהשוואה לרבעון הקודם.  בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נרשמה עלייה חדה של 41.2%, אז עמדו איושי המשרות במהלך הרבעון על 165.8 אלף.

3. מספר פליטות העובדים עלה ברבעון השלישי של 2010 לרמה של כ- 218.8 אלף עובדים  בהשוואה ל- 187.6 אלף בכל חודשי הרבעון הקודם, עליה של 31.2 אלף נפלטים ברבעון השלישי ביחס לרבעון הקודם לו, שהוא עליה של 16.6% במספר פליטות העובדים.  פליטת העובדים מורכבות מפליטות ביוזמת העובד ומפיטורין. ברבעון זה ראינו ירידה בפליטות בשיעור הפליטות ביוזמת העובד מרמה של 64% ברבעון הקודם לרמה של 59.6% ברבעון הנוכחי. כתוצאה מהעלייה ברמת הפליטות והירידה בשיעור הפליטות ביוזמת העובדים נרשמה עלייה של 32% בהיקף הפיטורים ברבעון הנוכחי לרמה של 84.5 אלף בכל חודשי הרבעון מרמה של 64 אלף ברבעון הקודם.

4. בשל המגמות שהסתמנו באיוש משרות ובפליטת עובדים ברבעון השלישי של שנת 2010, מאזן התעסוקה (איושי משרות פחות פליטות עובדים) נותר חיובי ברמה של 15.3 אלף משרות. זוהי ירידה לעומת הרבעון הקודם אז עמד המאזן על 23.2 אלף משרות, אולם עלייה קלה לעומת הרבעון המקביל אשתקד אז היה המאזן ברמה של 11.2 אלף משרות .

5.  ניתוח נתוני הרבעון השלישי של 2010 מלמד כי הציפיות לגידול ולגידול במצבת כח-אדם ברבעון הבא נותרו חיוביות ודומות לרמתן ברבעון הקודם. מאזן ציפיות כח-אדם (אחוז הצופים עליה במצבת כח-האדם ברבעון הבא פחות אחוז הצופים ירידה) עמד על 6.2 נקודות אחוז לעומת 6.4 נקודות אחוז ברבעון הקודם ומאזן של 2.2 נקודות אחוז ברבעון המקביל אשתקד. מאזן הציפיות לגידול בפעילות העסקית עמד על 2.0 נקודות אחוז לעומת מאזן של 1.1 נקודות אחוז ברבעון הקודם ומאזן  שלילי  של 4.1- נקודות אחוז ברבעון המקביל אשתקד.

ראוי לציין כי הציפיות נתפסות כמשתנה מקדים לשינויים במשק ועל כן הן מעידות על מידת ביטחונם של המעסיקים במצב המשק ועל מידת רצונם להמשיך ולגייס עובדים ברבעונים הבאים. התמונה המצטיירת ברבעון הנוכחי מעורבת מאותת על שיפור בביקושים לעובדים ברבעונים הבאים, בעוד ציפיות הפעילות מצביעות על עלייה מתונה יותר של הפעילות העסקית.

 

 

לוח 1: הביקוש לעובדים ומדדי תעסוקה -  רבעון 3/10 מנוכי עונתיות

 

 

רבעון שלישי 2010

באלפים

רבעון שני 2010 באלפים

רבעון שלישי 2009

באלפים

% השינוי לעומת:

רבעון קודם

רבעון מקביל אשתקד

משרות פנויות

54.9

51.0

40.4

7.5%

35.6%

איושים

234.1

210.8

165.8

11.1%

41.2%

פליטות

218.8

187.6

154.6

16.6%

41.5%

מאזן תעסוקה1)

15.3

23.2

11.2

 

 

מאזן ציפיות:

 

 

 

 

 

כח אדם2) , בנקודות אחוז

6.2

6.4

2.2

 

 

פעילות כלכלית, בנקודות אחוז

2.0

1.1

-4.1

 

 

 

 (1) איושי משרות פחות פליטות עובדים  (2) אחוז הצופים עליה במצבת כח-האדם ברבעון הבא פחות אחוז הצופים ירידה

מקור: סקר מעסיקים מינהל מחקר וכלכלה, תמ"ת

 

 [1]הסה"כ הכללי כולל ענפי הבניה והחקלאות

[2]להסבר על השוני והפערים בין סדרת המשרות הפנויות

 של התמ"ת  לסדרות אחרות של ביקוש לעובדים בדגש על סדרת המשרות הפנויות של הלמ"ס ניתן להעמיק בנספח א' של הדו"ח עצמו.

[3]רבעון זה הוא השלישי בו נערך עדכון במדגם של סקר מעסיקים במסגרתו הורחב המדגם ל- 3000 עסקים ברבעון ועדוכן בסיס הניפוח של הנתונים, כך שכל סדרת הנתונים עודכנה אחורה גם לשלישים 1998 - 2009.

   תגובות  (0) הוספת תגובה
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודי תעודה מטפלת פיתוח אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net