מאמרים
גיוס עובדים
זכויות עובדים
חיפוש עבודה
חשיבה חיובית
יומנו של מובטל
יזמות
כספים ופיננסים
מבחן גרפולוגי
מנהיגות
מקום עבודה
ניהול עובדים
עבודה בחו"ל
קורות חיים
קריירה
ראיונות עבודה
תורה פרנסה ויהדות
פרסום
   5 המקצועות המבוקשים ביותר במשק
לחץ להגדלה
5 המקצועות המבוקשים ביותר במשק: מסגרים, נהגי משאיות, רצפים, עובדים בלתי מקצועיים בבינוי ורתכים. השר בן אליעזר בעקבות הנתונים: הביקוש הגבוה למקצועות הבנייה והריצוף ממחישים את הצורך לעודד יותר ויותר ישראלים לקחת חלק במקצועות אלו, ובמקביל את חובתנו לעמוד ביעדי הממשלה לצמצום מספר העובדים הזרים; משרד התמ"ת משקיע משאבים רבים בהכשרות מקצועיות לתחומים אלו.

מאת: משרד התמ"ת
פורסם: 17/10/10 16:07

5 המקצועות המבוקשים ביותר במשק: מסגרים, נהגי משאיות, רצפים, עובדים בלתי מקצועיים בבינוי ורתכים

 

הביקוש ל- 5 משלחי יד, מתוך 33 שנבחנו בסקר המעסיקים[1]בשנתיים וחצי האחרונות היה גבוה במיוחד. מספרן של המשרות הפנויות המבוקשות ביותר עמד על כ- 7.5 אלף משרות בממוצע ליום והן מהוות כ- 20% מהמשרות הפנויות שנבחנו[2].

מבין 33 משלחי יד שנבחנו, מצאנו כי הביקוש ל- 5 מתוכם היה נמוך במיוחד. סך המשרות הפנויות הפחות מבוקשות עמד על כ- 2.8 אלף בממוצע ליום והן  מהוות כ- 7.5% מהמשרות הפנויות שנבחנו[3]. משלחי היד שהביקוש להם היה הנמוך ביותר היו: קופאים, עובדים בסידור סחורות, עובדים בלתי מקצועיים באריזה, מחסנאים ומזכירות.

ממוצע השכר החודשי במשרות הפנויות, של משלחי היד המבוקשים ביותר במגזר העסקי, עמד על 5,849 ש"ח. בהשוואה לכך, עמד ממוצע השכר במשרות פנויות של משלחי היד הפחות מבוקשים על 4,336 ש"ח, פער של כ-35%  לטובת השכר של משלחי היד המבוקשים ביותר .

מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת, בראשותו של בני פפרמן, מפרסם נתונים מיוחדים שנאספו בשנים האחרונות, לקראת הכנס הכלכלי-חברתי של משרד התמ"ת שייערך ביום ג' הקרוב, 12.10.10 וייערך במרכז האירועים והקונגרסים "אווניו" שבקרית שדה התעופה.

כנס זה יהווה נקודת מפגש המאגדת את בכירי המשק וקובעי מדיניות בהווה ובעבר. בכנס יעסקו בממשק שבין כלכלה וחברה, והשפעת הצמיחה והמעבר לתעשייה מתקדמת על המשק והחברה בישראל וכן במתח שבין פיתוח כלכלי ובין זכויות עובדים וצרכנים. אל הכנס הוזמנו עובדי ציבור, תעשיינים, חברי ארגונים חברתיים, יצואנים, בעלי עסקים קטנים ובעצם כל הגורמים המרכזיים להם נוגע המשרד. בפני באי הכנס יוצגו בכניסה לאולם כלי הסיוע השונים שהמשרד מציע בפעילותו היום-יומית.

מטרת הסקירה היא לאפיין את משלחי היד המבוקשים ביותר במגזר העסקי ואת משלחי היד המבוקשים פחות.

שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, בנימין (פואד) בן אליעזר אמר בעקבות הנתונים ולקראת הכנס, כי בחודשים האחרונים אנו רואים מגמה יציבה של שיעור האבטלה בישראל. "אנו מקווים כי מגמה זו תימשך אך נערכים גם לתרחישים פסימיים יותר בשל אי-הודאות בכלכלה העולמית. הביקוש הגבוה למקצועות הבנייה והריצוף ממחישים את הצורך לעודד יותר ויותר ישראלים לקחת חלק במקצועות אלו, ובמקביל את חובתנו לעמוד ביעדי הממשלה לצמצום מספר העובדים הזרים". לדבריו, משרד התמ"ת משקיע משאבים רבים בהכשרות מקצועיות לתחומים אלו.

 

"אני מקווה כי התכניות והיוזמות בנושא אכן יובילו צעירים ישראליים לעסוק בהם. נתונים אלו מסייעים לנו בהיערכות היצע ההכשרה המקצועית של משרד התמ"ת בכדי ללמוד את הצרכים במשק ולתת להם מענה מתאים".

 

לדברי עורכי המחקר, הבדיקה נערכה לתקופה של 2008 עד מחצית 2010. דרוג הביקוש נעשה עפ"י ארבעה פרמטרים: ביקוש מוחלט (מספר המשרות הפנויות), ביקוש יחסי (משרות פנויות יחסית למספר המועסקים במשלח היד), שכר המוצע במשרה פנויה, ומשך הזמן בו המשרה הייתה פנויה. משלחי היד דורגו בנפרד לפי כל אחד מהפרמטרים. קבענו את משלחי היד המבוקשים ביותר ככאלה שהופיעו בשליש העליון של לפחות שלושה מתוך ארבעת הפרמטרים, וקבענו את משלחי היד המבוקשים פחות ככאלה שהופיעו בשליש התחתון של לפחות שלושה מתוך ארבעת הפרמטרים.

בטבלה המצ"ב סוכמו הפרמטרים העיקריים לשלוש רמות ביקוש של 33 משלחי היד: משלחי היד המבוקשים ביותר, משלחי היד שהביקוש להם היה נמוך, ומשלחי יד אחרים שהביקוש להם אינו גבוה ואינו נמוך ('ביקוש ממוצע'). ראוי לשים לב שסך מספר העובדים במגזר העסקי ב- 33 משלחי היד שנבחנו עומד על למעלה ממיליון עובדים שכירים. בקבוצת משלחי היד שלהם היה ביקוש גבוה עבדו פחות מ- 80 אלף עובדים בעוד שבמשלחי היד להם היה ביקוש נמוך עבדו 160 אלף עובדים, פי 2. בקבוצת משלחי היד האחרים עבדו למעלה מ- 790 אלף עובדים. עוד עולה מהניתוח כי משך זמן חיפוש עובדים במשרה פנויה במשלחי היד המבוקשים עמד על 5.5 שבועות, למעלה מפי 2 ממשך זמן החיפוש במשלחי היד שבהם הביקוש היה הנמוך ביותר. 

מנהל מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת בני פפרמן הבהיר שהביקוש הגבוה לעובדים ב-5 משלחי היד: מסגרים, נהגי משאיות, עובדים בלתי מקצועיים בבינוי, רצפים ורתכים מעיד על מחסור בעובדים בתחומים לעיל. מדובר במחסור לעובדים מקצועיים הנמשך זה שנים רבות. חלקו של המחסור התמלא במהלך השנים האחרונות באמצעות עובדים זרים ועובדים פלשתינאים. העובדה שהמחסור איננו מתמלא ע"י עובדים ישראלים נובע בין השאר מרמות השכר ההתחלתיות המשולמות לעובדים המאיישים משרות אלו, רמת שכר שהיא יחסית נמוכה ביחס למאמצים הנדרשים והיכולת להתקדם לפתח קריירה במהלך חיי העבודה במשלחי יד הללו. במילים אחרות - במידה וקיימת תמורה כלכלית להשתלבות במקומות העבודה הללו היא צפויה לבוא לידי ביטוי בטווח הארוך שמקטין את הכדאיות של פרטים להשתלב במשלחי היד הללו.

משלחי יד מבוקשים יותר ומבוקשים פחות, לפי פרמטרים של ביקוש:

 

מבוקשים פחות

קבוצת ביינים

מבוקשים ביותר

 

5

23

5

מספר משלחי יד

2,832    (8%)

27,088  (72%)

7,505  (20%)

סך הכל משרות פנויות

4,336

6,070

5,849

שכר ממוצע במשרה פנויה (ש"ח)1)

2.6

3.8

5.5

משך זמן ממוצע בשבועות בו משרה פנויה1)

2.5%

5.2%

22.4%

שיעור יחסי של ביקוש

160

793

79

סך הכל מועסקים במגזר העסקי  2009

 

מחושב כממוצע אריתמטי פשוט בין משלחי היד

מקור: סקר המעסיקים מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת

 

הטבלה בהמשך מפרטת כל אחד מ- 33 משלחי היד שנבחנו ודירוגו בפרמטרים השונים של הביקוש

 

דירוג משלחי היד לפי קריטריוני הביקוש1)– דירוג 1 מעיד על הביקוש הגבוה ביותר ודירוג 33 על הנמוך ביותר

 

מס"ד

משלח יד

דירוג ביקוש מוחלט

דירוג ביקוש יחסי

דירוג שכר

דירוג משך זמן

 

ביקוש גבוה

 

 

 

 

1

מסגרים

6

10

10

7

2

נהגי משאיות

7

17

4

4

3

עובדים בלתי מקצועיים בבינוי

5

1

17

6

4

רצפים

33

7

6

2

5

רתכים

12

2

5

15

 

ביקוש ממוצע

 

 

 

 

1

בנאים

18

23

9

9

2

הנדסאי מחשב וטכנאי מחשב

10

25

3

19

3

חשמלאים

9

14

12

12

4

טבחים

13

15

11

18

5

טייחים

19

13

13

10

6

טפסנים

14

6

14

16

7

מהנדסי מחשבים

23

21

1

11

8

מוכרים וזבנים בחנויות

1

27

29

23

9

מטפלים סיעודיים

8

26

31

25

10

מלצרים

3

11

25

21

11

מנהלי חשבונות

25

33

18

14

12

אקדמאים במדעי המחשב

31

30

2

8

13

נהגי אוטובוסים

15

8

15

20

14

סבלים

27

9

24

17

15

סוכני מכירות

4

16

8

13

16

עובדי ביטחון

11

22

26

29

17

עובדי מטבח וניקיון

2

19

28

24

18

עובדים בגידול פרחים ומשתלות

22

12

22

3

19

עובדים בלתי מקצועיים בחקלאות

30

5

21

28

20

פקידי משרד

20

31

20

5

21

קוטפים ואוספים

29

4

27

31

22

שליחים

16

3

16

33

23

שרברבים

26

20

7

1

 

ביקוש נמוך

 

 

 

 

1

מזכירות

17

32

23

22

2

מחסנאים

21

29

19

27

3

עובדים בלתי מקצועיים באריזה

24

18

33

30

4

עובדים בסידור סחורות

28

24

32

26

5

קופאים

32

28

30

32

 

לפחות 400 משרות פנויות בממוצע

 [1]הבדיקה נערכה במגזר העסקי בקרב 33 משלחי יד שהביקוש בהם היה גבוה- לפחות 400 משרות פנויות בממוצע יומי מתחילת 2008 עד מחצית 2010. 69% מסך המשרות הפנויות באותה תקופה נכללו ב- 33 משלחי יד אלה.

[2]נספרו משלחי יד שיש בהם לפחות 400 משרות פנויות.

[3]נספרו משלחי יד שיש בהם לפחות 400 משרות פנויות.

   תגובות  (0) הוספת תגובה
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודי תעודה מטפלת פיתוח אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net