מאמרים
גיוס עובדים
זכויות עובדים
חיפוש עבודה
חשיבה חיובית
יומנו של מובטל
יזמות
כספים ופיננסים
מבחן גרפולוגי
מנהיגות
מקום עבודה
ניהול עובדים
עבודה בחו"ל
קורות חיים
קריירה
ראיונות עבודה
תורה פרנסה ויהדות
פרסום
   זכות השימוע לעובד בטרם פיטורים
לחץ להגדלה
זכות השימוע הינה זכות יסודית ובסיסית הקנויה לעובד במסגרת יחסי העבודה בין העובד לבין מעסיקו. כיום נקבע כי זכות השימוע אינו חל על גופים ציבוריים או דואלים (דו מהותיים) בלבד, אלא גם עובדים במגזר הפרטי נהנים מקיומה במלוא הדרתה.

מאת: תמיר קדמי, עו"ד
פורסם: 16/12/10 00:45

דע את זכויותייך - זכות השימוע לעובד בטרם פיטורים:

 

זכות השימוע הינה זכות יסודית ובסיסית הקנויה לעובד במסגרת יחסי העבודה בין העובד לבין מעסיקו.

 

כיום נקבע כי זכות השימוע אינו חל על גופים ציבוריים או דואלים (דו מהותיים) בלבד, אלא גם עובדים במגזר הפרטי נהנים מקיומה במלוא הדרתה.

זכות השימוע קובעת כי בטרם יפטר מעביד את העובד, יערוך המעביד שימוע לעובד בו יפרט לו את הסיבות העלולות להוביל לפיטורי העובד, וייתן לעובד הזדמנות כנה ואמיתית להשמיע את גרסתו ולנסות להתמודד עם הטענות שמשמיע המעביד כנגדו.

 

1.      האם המעביד יכול לקיים לעובד שימוע ללא מתן התראה?

          ההלכה הפסוקה קובעת כי יש להודיע לעובד במועד מועד על הכוונה להזמינו לשימוע ועל תוכנו העתידי, כדי ליתן לעובד הזדמנות להכין את טיעוניו.

על המעסיק לפרט בפני העובד טענות שיש בהן כדי להכריע בגורלו, באופן שהעובד ידע לאילו טענות להשיב ולהתייחס בבואו לממש את זכות הטיעון

ויודגש ככל שטענותיו של המעסיק כלפי עובדו גוברות בחומרתן, כן מתעצמת זכות הטיעון של העובד למצות את ההזדמנות הקנויה לו להזים אותן טענות, או לפחות לנסות ולשכנע את מעסיקו לחזור בו מן ההחלטה.

 

2.      מה קורה כאשר מדובר בפיטורים בשל צמצום במקום העבודה האם גם אז חובה לקיים לעובד שימוע?

התשובה היא כן!

 

בתי הדין לעבודה עמדו על כך לא אחת כי אפילו כאשר מדובר בפיטורין כלכליים, פיטורי צמצום מנימוקים כלכליים, יש לאפשר לכל מועמד לפיטורין לטעון את טענותיו.

 

צריך לזכור כי גם כאשר העובד מועסק על פי חוזה לתקופה קצובה (לדוגמא העובד מועסק למשך 9 חודשים בלבד) ולעובד קמה ציפייה, לאור הבטחות שניתנו לו או בשל נסיבות אחרות, שהוא ימשיך לעבוד במקום  העבודה גם בתום התקופה הקצובה, הרי, שקמה חובה לקיים לעובד שימוע בטרם פיטוריו.

 

3.      מה הם התנאים לקיומו של הליך שימוע תקין?

            א.         תנאי בסיסי הוא שהמעביד ינהל את הליך השימוע בלב פתוח ובנפש חפצה תוך מוכנות לשמוע את דבריו וטיעוניו של העובד.

            ב.         על המעביד להציג בפני העובד את הטענות המופנות כלפיו, ואת השאלות שעולות בענייננו מבלי להחסיר מהעובד כל טענה או העולה נגדו.

            ג.          קיומו של משא ומתן או כריתתו של הסכם קיבוצי בין הנהלת המפעל לבין הסתדרות העובדים ו/או נציגות עובדים אחרת (במקרה של פיטורי צמצום כלכליים) אינו מהווה תחליף לקיומו (במקביל) של הליך שימוע בטרם פיטוריו של העובד האינדווידואלי.

            ד.         אסור לזמן את העובד מהיום להיום, בלא שניתן לעובד הזדמנות מספקת להיערך ולהתכונן מראש להליך השימוע, יש ליתן לעובד הזדמנות סבירה להתכונן להליך השימוע.

            ה.         יש לערוך פרוטוקול אמת שיתעד את שנאמר בהליך השימוע

ו.          יש ליתן לעובד שהות מספקת להביא עימו, אם הוא חפף בכך, נציג שייצגו.

 

4.      האם במקרה שנעשו פיטורים שלא כדין לא מתן זכות שימוע, יורה בית הדין על    החזרת העובד למקום העבודה, או בית הדין יעדיף להעניק לעובד סעד של פיצוי     כספי בלבד:

כעיקרון, הכלל הוא כי בגין פיטורין שלא כדין ייפסק לטובתו של העובד פיצויי כספי בלבד, ורק במקרים חריגים יורה בית הדין על השבת העובדים למקום העבודה.

           

בית הדין הארצי קבע כי בין היתר (אך לא רק) את הנסיבות שייבחנו בכל מקרה לגופו:

 

א.         בחינת מהותו של הפגם שנפל בהליך הפיטורים וחומרתו.

 

ב.         סוג המשרה בה מדובר.

 

ג.          השפעתו של הסעד שיינתן, אכיפה או פיצוי, על העובד, על ההקשר התעשייתי והתעסוקתי, תוך מתן משקל להיבטים החוקיים והחוקתיים, ככל שאף הם באים בגדר העניין.

 

ד.         במקרה המתאים יבדוק בית דין האם נכון הוא לתקן עוול בעוול - ככל שעוול עשוי להיגרם למי מהצדדים המעורבים בעניין והנוגעים לו.

 

5.      מה הוא גובה הפיצויים המשולמים לעובד שפוטר מבלי שקויים לו הליך      שימוע:

הכלל הוא שגובה הפיצוי קשור בקשר ישיר למספר שנות עבודתו של העובד, כך שככל שהעובד עבד מספר שנים רב יותר במקום העבודה כך הפיצוי שיגיע לו יגדל, כך גם כאשר מדובר בעובד מבוגר שיתקשה לחזור למעגל העבודה לאחר פיטוריו.

בדרך כלל הפיצויי עומד על סדר גודל של בין 4 -6 משכורות חודשיות, ואף יכול להגיע, במקרים נדירים, לתשלום עבור שנתיים שכר.

 

האמור לעיל  אינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטיו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עםעורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכוניםלמועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

 

תמיר קדמי, עו"ד

מרחוב נירים 3, תל אביב

טל: 6880303 – 03, נייד: 0545243333

איימל: איימל: tamirkedmi.law@gmail.com

ניתן להירשם לפורום שהקים עו"ד תמיר קדמי באתר פייס בוק בכתובת שלהלן:

http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=132277916783452

   תגובות  (0) הוספת תגובה
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודי תעודה מטפלת פיתוח אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net