מאמרים
גיוס עובדים
זכויות עובדים
חיפוש עבודה
חשיבה חיובית
יומנו של מובטל
יזמות
כספים ופיננסים
מבחן גרפולוגי
מנהיגות
מקום עבודה
ניהול עובדים
עבודה בחו"ל
קורות חיים
קריירה
ראיונות עבודה
תורה פרנסה ויהדות
פרסום
   תשלום דמי הבראה
לחץ להגדלה
מאמר זה יסקור את ההלכות הקשורות בתשלום דמי הבראה על דרך של מתן תשובה למספר שאלות חשובות.

מאת: תמיר קדמי, עו"ד
פורסם: 16/12/10 01:26

דע את זכויותייך - תשלום דמי הבראה

 

?          מה הוא המקור החוקי המחייב תשלום דמי הבראה:

!           רובהעובדים זכאים לדמי הבראה על פי ההסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת התיאום של הארגונים      הכלכליים ובין ההסתדרות הכללית. להסכם קיבוצי זה הוצא צו הרחבה, המכיל את ההסכם             הקיבוצי על כל עובדי המדינה (אלא אםישנם עובדים הזכאים לדמי הבראה מתוקף הסכם אחר).

 

?          מה הוא גובה תשלום דמי הבראה לעובד:

!           ביום 16.6.2009 עודכן ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה, וכיום מגיע לעובד 340 ₪בגין כל יוםהבראה.

 

מה מספר ימי הבראה מגיעים לעובד בשנה?

 

 

וותק

ימי הבראה

שנה ראשונה

5 ימים

שנה 2

6 ימים

שנה 3

6 ימים

שנה 4 - 10

7 ימים לכל שנה

שנה 11 – 15

8 ימים לכל שנה

שנה 16-19

9 ימים לכל שנה

 

 

 

?          האם כל עובד זכאי לתשלום דמי הבראה:

!           כדי להיות זכאי לתשלום דמי הבראה על העובד להשלים שנהבמקום העבודה, כלומר עובד שעבד      רק 8 חודשים במקום העבודה לא יהא זכאי לתשלום דמי הבראה.

 

  • חשוב לזכור:לאחר שהעובד מסיים את שנת העבודההראשונה, זכאי העובד לתשלום דמי הבראהגם עבור השנה הראשונה.

 

 

?          האם ישנה תקופת התיישנות על תביעה לתשלום דמי הבראה:

!           התשובה היא כן, אך יש להבדיל בין שני מצבים שונים.

            לדוגמא ניקח עובד  העובד במקום העבודה במשך 5 שנים אשר מעולם לא קיבל דמי הבראה.

            אפשרות א' – אם העובד מגיש תביעה לאחר שהסתיימו יחסי עובד מעביד, מותר לו לתבוע עד           שנתיים.

            אפשרות ב' – אם העובד מגיש תביעה בטרם הסתיימויחסי עובד מעביד, אז, מותר לו לתבוע עד 7     שנים אחורה.

 

  • כלומר, אם העובד עדיין מועסק, או אם המעביד נתן לעובד תקופה של הודעה מוקדמת (אז עדיין מתקיימים יחסי עובד מעביד) ואם מגיע לעובד דמי הבראה העולים על שנתיים, אז כדאי לעובד להגיש תביעה בטרם יסתיימו יחסי עובד מעביד.

?          על מי מוטל הנטל להוכיח תשלום דמי הבראה:

!           הנטל להוכחת תשלום דמי הבראה על פי צו ההרחבה הכללי מוטל על המעבידובתנאי שהעובד מצדו הוכיח, כי הועסק לפחות שנה אחתמלאה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה.

 

?          מה קורה כאשר אני מועסק חצי משרה בלבד:

!           דמי הבראה משולמים בהתאם לוותקשנצבר במקום העבודה ובהתאם להיקף המשרה.

            לדוגמא:

  • אם אני עובד ב50% משרה, אז מגיע לי עבור כל יום הבראה 170 ₪ בלבד (50% מ - 340 ₪).
  • אם אני עובד במשך שנה וחצי, אז מגיעים לי 5 ימי הבראה עבור השנה הראשונה +3 ימי הבראה עבור השנה השנייה (50% מדמי ההבראה המגיעים לי עבור השנה השניה).

?          מה קורה כאשר אני מועסק לדוגמא 11 חודשים ו – 25 ימים, והמעביד מפטר אותי באופן מיידי, מבלי לתת לי ימי הודעה מוקדמת, האם מגיע לי תשלום עבור דמי הבראה:

!           כעיקרון, כפי שציינתי לעיל, תשלום עבור דמי הבראה מגיע רק למי שהשלים שנת עבודהואולם,       ישנה פסיקה הקובעת כי אם העובד פוטר, ללא קבלת הודעה מוקדמת, כאשר אם היה מקבל       הודעה   מוקדמת היה העובד משלים שנת עבודה, זכאי העובד לתשלום דמי הבראהעבור שנה.

?          האם ישנן תקופות שאינן מובאות בחשבון לחישוב הוותקלצורך תשלום דמי הבראה:

!           סעיף 6 להסכם הקיבוצי הכללי בגין קצובת הבראה קובע כי:

                        "לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחשבון היעדרותבשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות                             אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד".

  • כלומר,אם עובד עבד במקום העבודה 12 חודשים מגיע לו תשלוםעבור דמי הבראה, ואולם אם מתוך 12 החודשים העובד יצא לחופשה ללא תשלוםבת חודש, אז הוא לא יהא זכאילדמי הבראה שכן הוא לא השלים 12 חודשי עבודה מלאים.

 

בניגוד לאמור לעיל,היעדרות בגין מחלה, חופשה, מילואים המזכים את העובד בתשלום שדינו כדין שכר עבודה, יובאו בחשבוןלעניין תקופת הזכאות של דמי הבראה.

 

            כמו כן, בצו ההרחבה נקבע במפורש כי תקופת חופשת הלידהתובא בחשבון לעניין קביעת תקופת הזכאות לדמי הבראה.

 

 

האמור לעיל  אינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטיו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עםעורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטההדברים נכוניםלמועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

 

 

תמיר קדמי, עו"ד

מרחוב נירים 3, תל אביב

טל: 6880303 – 03, נייד: 0545243333

איימל: איימל: tamirkedmi.law@gmail.com

ניתן להירשם לפורום שהקים עו"ד תמיר קדמי באתר פייס בוק בכתובת שלהלן:

http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=132277916783452

   תגובות  (0) הוספת תגובה
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודי תעודה מטפלת פיתוח אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net