לימודים
Skip Navigation Links.
פרסום
   חישוב מספר ימי חופשה המגיעים לעובד
לחץ להגדלה
חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, מקנה לעובד את זכאותו לימי חופשה. בהיות חוק חופשה שנתית חוק "מגן" - הרי שהזכויות הניתנות על פיו לעובד אינן ניתנות לוויתור אפילו בהסכם מפורש בין הצדדים.

מאת: עו"ד הילה פורת
פורסם: 01/06/07 16:30

חישוב מספר ימי חופשה המגיעים לעובד

 

חישוב מספר ימי חופשה המגיעים לעובד

 מאת: הילה פורת, עו"ד*

 

חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, מקנה לעובד את זכאותו לימי חופשה. בהיות חוק חופשה שנתית חוק "מגן" - הרי שהזכויות הניתנות על פיו לעובד אינן ניתנות לוויתור אפילו בהסכם מפורש בין הצדדים.

חוק חופשה שנתית אף פוסל ומבטל כל הסדר חוזי, בין בחוזה אינדיבידואלי ובין בהסכם קיבוצי, הגורע מזכויות שהחוק מקנה לעובד.

 

סעיף 3(א) לחוק חופשה שנתית קובע את אורך החופשה השנתית (כללים לחישוב יפורטו בהמשך):

 

 

מס' שנות ותק בעבודה

מס' ימי החופשה להם זכאי העובד

» החוק נוקט במונח "ימים" ולא "ימי עבודה", וקובע כי בימי החופשה תיכלל מנוחה שבועית
אחת ("סוף שבוע") לכל 7 ימי חופשה.

 

» סעיף 8 לחוק חופשה שנתית קובע כי על החופשה להיות רצופה, אך בהסכמת העובד והמעביד (באישור ועד עובדים אם ישנו) - ניתן לחלק חופשה ובלבד שפרק אחד ממנה יהיה לפחות 7 ימים.

1-4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 ואילך

14

16

18

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

להלן הכללים לחישוב מספר ימי החופשה השנתית המגיעים לעובד:

 

במקרה שיחסי עובד מעביד קיימים כל שנת העבודה והעובד עבד באותה שנה

 

לפחות 200 ימים - מספר ימי החופשה יהא כמפורט בטבלה דלעיל.

פחות מ- 200 ימים - מספר ימי החופשה יהא חלק יחסי ממספר הימים כמפורט בטבלה, כיחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 200. חלק של יום חופשה לא יובא במניין.

 

לדוגמא - עובד עבד בשנת עבודתו השניה במפעל 170 ימים (יחסי עובד מעביד
התקיימו במשך כל שנת העבודה). העובד יהא זכאי במקרה זה ל-11 ימי
חופשה, עפ"י החישוב כדלקמן:

 

                                 170                                                             מס'  ימי עבודה בפועל

11~11.9 = 14   X    -----     =   מס' ימי הזכאות עפ"י הטבלה   X   ------------------------

                                 200                                                                              200

 

במקרה שיחסי עובד מעביד קיימים בחלק משנת העבודה, והעובד עבד בתוך אותו חלק שנה

 

לפחות 240 ימים - מספר ימי החופשה יהא כמפורט בטבלה דלעיל.

 

פחות מ- 240 ימים - מספר ימי החופשה יהא חלק יחסי ממספר הימים כמפורט בטבלה, כיחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 240. חלק של יום חופשה לא יובא במניין.

 

יצוין כי, יש לספור ימי עבודה בפועל, ולפיכך לא יספרו למשל ימי היעדרות עקב חופשת לידה או תאונת עבודה.

  • האמור לעיל אינו חל על עובד בשכר (עובד שגמול עבודתו, כולו או חלקו, משתלם שלא על בסיס של חודש או תקופה ארוכה מזו.) שעבד פחות מ-75 ימים רצופים, אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד, בין בשנת עבודה אחת ובין בשתי שנות עבודה רצופות. לעובד כאמור תשולם תמורת חופשה, בגובה של 4% לפחות משכר העבודה.
  • עובד שטרם מלאו לו 18 שנים, זכאי ל-18 ימי חופשה בשנה.
  • במניין ימי החופשה אין למנות: ימי שירות מילואים, ימי חג או שבתון, ימי חופשת לידה, ימי מחלה או תאונת עבודה, ימי אבל, ימי שביתה או השבתה וימי הודעה מוקדמת לפיטורים אלא אם עלו על ארבע עשרה ובמידה שעלו. אם חלו הימים הנ"ל בימי החופשה, יראו את החופשה כנפסקת לאותם הימים, ויש להשלימם ככל האפשר תוך אותה שנת עבודה.
  • יש לציין כי לעיתים הסכמי עבודה אישיים ו/או הסכמים קיבוציים ספציפיים ו/או צווי הרחבה קובעים חופשה שנתית ארוכה יותר מזו שמחייב החוק, כאמור לעיל.

לתשומת לבכם - היקף המשרה אינו פרמטר הנלקח בחשבון בחישוב מספר ימי החופשה המגיעים לעובד. הפרמטרים הקובעים הינם מס' ימי עבודה בפועל ומשך זמן קיום יחסי העבודה. היקף המשרה של העובד בא לידי ביטוי בתמורה אותה מקבל העובד בעת שהותו בחופשה השנתית, שכן בהתאם להיקף משרתו ואופי תשלום שכרו (עובד במשכורת או עובד בשכר) יקבע התעריף ליום חופשה של אותו עובד.

 

 

* עו"ד הילה פורת – מומחית בתחום דיני העבודה ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים ועובדים www.hilaporat.co.il

 

   תגובות  (6) הוספת תגובה
1.
עבודה בחו"ל 
צחי,ארה"ב (14/04/2008)
2.
המעסיק דורש ויתור על ימי חופש 
אלכס,alexm@yahoo.com,צפון (02/01/2009)
3.
חופשה שנתית 
שמעון ,sylsc@zahav.net.il,פרדס חנה (15/10/2009)
4.
ju 
(27/12/2009)
5.
זכאות חופשה שנתית 
יצחקי,zeev45@hotmail.com,קריות (27/12/2009)
6.
ימי חופשה לעובד לפי שעות/ימים 
יעל ר,levyeal1@walla.com,נתניה (27/03/2012)
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודים לימודי תעודה קידום אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net