לימודים
Skip Navigation Links.
פרסום
   תקופות הנחשבות כוותק בחישוב דמי הבראה
לחץ להגדלה
חופשת לידה  סעיף 6(ה) לצו ההרחבה, קובע מפורשות כי "לקביעת תקופת הזכאות לעניין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה עפ"י החוק".  על כן, על תקופת חופשת הלידה להימנות באופן מלא לצורך קביעת הזכאות לדמי הבראה, וכן לצורך חישובם.

מאת: עו"ד הילה פורת
פורסם: 28/05/07 01:09

תקופות הנחשבות כוותק בחישוב דמי הבראה

 

תקופות הנחשבות כוותק בחישוב דמי הבראה

מאת: הילה פורת, עו"ד*

 

חופשת לידה

 

סעיף 6(ה) לצו ההרחבה, קובע מפורשות כי "לקביעת תקופת הזכאות לעניין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה עפ"י החוק".

 על כן, על תקופת חופשת הלידה להימנות באופן מלא לצורך קביעת הזכאות לדמי הבראה, וכן לצורך חישובם.

 

תקופת היעדרות עקב פגיעה בעבודה

 

בצו נקבע כי בקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד.

נראה כי במונח "חופשה ללא תשלום" כוונת צו ההרחבה היא לתקופה בה לא משולם שכר עבודה ע"י המעסיק. לפיכך, נראה כי התקופה בה נעדר עובד מהעבודה בעקבות תאונת עבודה, בה שולמו לו דמי פגיעה ע"י המוסד לביטוח לאומי, לא תבוא בחשבון לקביעת זכאותו לדמי הבראה.

 

חופשה שנתית/ מחלה/מילואים

 

תקופות העדרות של עובד/ת בעקבות חופשה שנתית, מחלה, מילואים, המזכות את העובד/ת בתשלום שדינו כדין שכר עבודה (דמי חופשה, דמי מחלה, תגמולי מילואים) מובאות בחשבון לעניין קביעת תקופות הזכאות לתשלום דמי הבראה.

 

הודעה מוקדמת

 

בפני מעביד המעוניין לנתק יחסי עבודה עם עובד ישנן שתי אופציות:

א.      להודיע לעובד על פיטוריו ולדחות את מועד ניתוק יחסי העבודה לתאריך עתידי בהתחשב במשך ההודעה המוקדמת שעל המעביד ליתן לאותו עובד - יחסי העבודה נמשכים עד ליום הנקוב בהודעת הפיטורים, ומדובר בתקופת הודעה מוקדמת בה העובד ממשיך לעבוד.

במקרה כזה, תקופה זו נחשבת לעובד לוותק לצורך דמי הבראה, שכן בפרק הזמן שבין מתן ההודעה המוקדמת לבין היום הנקוב בהודעה לגמר העבודה - נמשכים יחסי עובד מעביד, על המתחייב מכך, לזכות או לחובה.

 

ב.      להודיע לעובד על ניתוק יחסי העבודה לאלתר, באופן מיידי, ולשלם לעובד "תמורת הודעה מוקדמת" - בשיעור שכר העבודה שהיה העובד משתכר אילו המשיך לעבוד במשך תקופת ההודעה המוקדמת המגיעה לו.

במקרה כזה, לא מדובר בשכר עבודה כי הסכום אינו משתלם עבור עבודה או נכונות לעבודה, לכן  היום הקובע לעניין צבירת זכויות להבראה הוא יום ניתוק יחסי העבודה בפועל.

 

עם זאת, יצוין כי לאחרונה קבע בית הדין הארצי לעבודה, בע"ע 122/03 אבנר וקסמן נ' "אי.טי.סי" 24 מסביב לשעון ודן אחזקות בע"מ a.t.c, כי עובד אשר פוטר לאלתר ובשל אי מתן ההודעה המוקדמת בעין לא השלים תקופת עבודה בת שנה אחת המזכה בדמי הבראה, זכאי לפיצוי בגובה דמי ההבראה שהיה מקבל, אילו ניתנה ההודעה המוקדמת בעין.

 

 

* עו"ד הילה פורת – מומחית בתחום דיני העבודה ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים ועובדים www.hilaporat.co.il

 

   תגובות  (1) הוספת תגובה
1.
עבודה בחו" 
(14/04/2008)
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודים לימודי תעודה קידום אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net