מאמרים
גיוס עובדים
זכויות עובדים
חיפוש עבודה
חשיבה חיובית
יומנו של מובטל
יזמות
כספים ופיננסים
מבחן גרפולוגי
מנהיגות
מקום עבודה
ניהול עובדים
עבודה בחו"ל
קורות חיים
קריירה
ראיונות עבודה
תורה פרנסה ויהדות
פרסום
  זכויות עובדים
חובת עריכת שימוע לעובד
חובת עריכת שימוע לעובד
בשנים האחרונות קיימת מגמה ברורה בפסיקת בתי הדין לעבודה להרחיב ולבצר זכויות עובדים, זאת על רקע התפישה הרווחות והמפתחת כיום בבתי הדין לעבודה, על פיה לעובד זכות "מעין קניינית" במקום עבודתו וזכות להמשיך ולעבוד במקום עבודתו ולהתפרנס בכבוד.
דמי מחלה – המדריך המלא
דמי מחלה – המדריך המלא
הקדמה: מטרת חוק דמי מחלה היא להבטיח את פרנסתו של עובד, שאינו מסוגל לעבוד בעבודתו הרגילה עקב מחלה. (מחלה = אי כושר זמני או קבוע של העובד לבצע את עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאותי לקוי).
הודעה מוקדמת לפיטורין
הודעה מוקדמת לפיטורין
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות תשס"א-2001, מחייב את המעביד המבקש לפטר עובד במתן הודעה מוקדמת, בהתאם להוראות החוק. המטרה שבבסיס חוק הודעה מוקדמת היא לאפשר לעובד לחפש עבודה חלופית לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת על מועד פיטוריו.
מובטל - דע זכויותיך
מובטל - דע זכויותיך
יצאת ממעגל העבודה? איך ממשיכים? מה עושים? מה הצעדים הראשונים שעליך לקחת על מנת לעמוד שוב על הרגליים ולחזור למעגל העבודה במהרה?
תנאים לתשלום הוצאות נסיעה
תנאים לתשלום הוצאות נסיעה
צו ההרחבה להסכם הקיבוצי הכללי בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה קובע כי כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעסיקו השתתפות בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה בעד כל יום עבודה בפועל בו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.
הטרדה מינית
הטרדה מינית
(א) אם כי ברוב המקרים הטרדה מינית נעשית על ידי גבר כלפי אישה, הטרדה מינית יכולה להיעשות הן על ידי גבר והן על ידי אישה, כלפי גבר או אישה; והחוק מכסה את כל האפשרויות האלה...
חישוב פיצויי פיטורין
חישוב פיצויי פיטורין
כעיקרון לפי סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, מי שעבד שנה אחת ומעלה ברציפות אצל מעביד/מקום עבודה אחד ופוטר-זכאי לפיצויי פיטורים ממעבידו שפיטרו.
חישוב מספר ימי חופשה המגיעים לעובד
חישוב מספר ימי חופשה המגיעים לעובד
חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, מקנה לעובד את זכאותו לימי חופשה. בהיות חוק חופשה שנתית חוק "מגן" - הרי שהזכויות הניתנות על פיו לעובד אינן ניתנות לוויתור אפילו בהסכם מפורש בין הצדדים.
תקופות הנחשבות כוותק בחישוב דמי הבראה
תקופות הנחשבות כוותק בחישוב דמי הבראה
חופשת לידה  סעיף 6(ה) לצו ההרחבה, קובע מפורשות כי "לקביעת תקופת הזכאות לעניין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה עפ"י החוק".  על כן, על תקופת חופשת הלידה להימנות באופן מלא לצורך קביעת הזכאות לדמי הבראה, וכן לצורך חישובם.
כשהבוס הוא בגיל של הילד שלי
כשהבוס הוא בגיל של הילד שלי
הבוס שלכם צעיר מכם בכמה עשורים? אתם לא לבד. הבדלי גילאים במקום העבודה אמנם היו תמיד, כשהמבוגרים ניהלו והצעירים הצטרפו כמתלמדים, אלא שבעשורים האחרונים נראה שהפירמידה מתהפכת – יותר ויותר מקומות עבודה מנוהלים על ידי צעירים והמבוגרים הם עובדים מן השורה הנתונים למרותם. המצב הזה מביא עובדים מבוגרים רבים לחוש שלא בנוח במקום עבודתם, כשהם צריכים לקבל הוראות מאנשים פחות מנוסים מהם והרבה יותר צעירים, לפעמים אף בגיל של הילדים שלהם. איך מתמודדים עם זה, והאם יש בכך גם יתרונות?
תשלום והחזר הוצאות נסיעה לעובד
תשלום והחזר הוצאות נסיעה לעובד
ביום 11.7.04 נחתם בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל הסכם קיבוצי שהורחב בצו הרחבה על כלל העובדים במשק, המסדיר את שיעור החזר הוצאות הנסיעה לעובד, עבור נסיעה לעבודה וממנה חזרה.
שכר מלצרים וטיפים
שכר מלצרים וטיפים
האם הטיפים אותם מקבל מלצר יחושבו כשכר עבודה לפי חוק שכר מינימום? ערעור זה העלה סוגיה עקרונית הנוגעת לחוק שכר מינימום - ובמרכזה השאלה האם ניתן לשלב בין חובת תשלום שכר מינימום לבין תשרים המצטברים בידי מלצרים...
קודם
1 2 3
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודי תעודה מטפלת פיתוח אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net