לימודים וקורסים
הסמכת מדריכי ספורט
arrow blue מכללות ומוסדות לימוד
קורסים למנהלים
arrow blue קורסים מקצועיים
קריירה לשרותך
arrow blue רפואה אלטרנטיבית
פרסום
   דירקטור הלכה למעשה
לחץ להגדלה
בעת האחרונה הולכים ומתרבים אמצעי הפיקוח המשפטיים על תפקודם של הדירקטורים בחברה העסקית. כיום, ביתר שאת מבעבר, כל החלטה, פעולה או יוזמה של דירקטור חייבת להיות פרי של ידע מקצועי, שיקול דעת ומיומנות גבוהה וזאת תוך הקפדה על טוהר המידות והימנעות מניגוד עניינים...

אזור: גוש דן  
מוסד אקדמי: המרכז הישראלי לניהול

קורס דירקטור הלכה למעשה

רקע:

הכלים המשפטיים העומדים היום לרשות בעלי המניות, לשם אכיפת חובות הדירקטורים, מגוונים יותר. המציאות אף מלמדת, כי בעלי המניות אינם נרתעים מלעמוד על זכויותיהם ומגישים תביעות משפטיות נגד מנהלים ודירקטורים כשקיים חשש להפרת חובות מצידם. מעשה או הימנעות מחובת עשה של דירקטור, שאינו תואם את הוראות החוק, עלול בנקל לגלוש לתחום הפלילי וצפוי לתגובה מצד הרשויות המשפטיות. בתוכנית דירקטורים - הלכה למעשה משולבים מרצים מהשורה הראשונה, בעלי ידע, ניסיון ביצועי מוכח ורקע אקדמי מגוון.

מטרות הפעילות:

הידע, היכולת והניסיון הרב הדרושים לניהול מערכות ארגוניות וכלכליות מורכבות, גדולות כקטנות, מחייב את הנושאים בתפקידי הניהול הבכירים (דירקטורים) להתעדכן, להרחיב ולהעמיק את הידע בתחום תפקודם.

נושאים עיקריים:

תפקידי הדירקטור וסמכויותיו.

משולש הכוחות בחברה: הדירקטוריון, ההנהלה ובעלי המניות.

נושאי המשרה בחברהכשירות, מינוי, התפטרות ופיטורין.

מסמכי היסודסוגי חברות.

חובת האמונים וחובת הזהירות של נושא המשרה.

האחריות האזרחית והפלילית של הדירקטור.

הדירקטור החיצוני והדירקטור מקרב העובדים.

כללים חשבונאיים מקובלים.

אחריות הדירקטוריון להיבטים הפיננסיים והחשבונאיים.

חלוקת רווחיםהיבטים חשבונאיים ומשפטיים.

מנגנוני הגנה, ביטוח, שיפוי ופטור נושאי משרה.

תגמול דירקטורים.

שינויים מבניים, מיזוגים ורכישות, הגבלים עסקיים.

אחריות הדירקטוריון למנגנוני פיקוח ובקרה בתאגיד.

מבקר הפנים וועדת הביקורת.

השפעת סרבנס אוקסלי (SOX) והשלטון התאגידי על תפקידי הדירקטוריון.

אסטרטגיה עסקית.

תהליכים ודינמיקה בקבלת החלטות בדירקטוריון.

ניתוחי אירועים כולל משחקי תפקידים.

עבודת הדירקטוריון עם יועץ משפטי ומזכיר החברה.

קהל היעד:

לדירקטורים אשר מבקשים להתעדכן, להרחיב ולהעמיק את הידע, לנושאי משרה בכירים בחברה ולמועמדים לתפקידי דירקטור.

* למסיימים תוענק תעודה מטעם ביה"ס למנהלים של המי"ל. 80% השתתפות חובה.

מס' שעות אקדמיות: 56

מס' מפגשים: 7

מקום: כפר המכביה

אירוח: כיבוד קל וארוחת צהריים

קורס דירקטורים

    יצירת קשר
שם פרטי ומשפחה:   
עיר מגורים:  
טלפון:  
דואר אלקרוני:  
הערות:
 
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודי תעודה משאבי אנוש פיתוח אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net